1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу)
Перелік документів:
заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (додатково, у разі створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, у заяві про державну реєстрацію зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи — правонаступника);
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).
заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа (додатково, у разі створення юридичної особи в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується);
документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) (додатково, у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа);
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта (додатково, у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття. Передавальний акт повинен відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті нотаріально засвідчується, крім випадків державної реєстрації створення державного органу, органу місцевого самоврядування);
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу (додатково, у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу. Розподільчий баланс повинен відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім випадків державної реєстрації створення державного органу, органу місцевого самоврядування);
документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (див. розділ — державна реєстрація змін про юридичну особу) (додатково, у разі створення юридичної особи в результаті виділу);
документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу (див. Розділ — державна реєстрація припинення юридичної особи) (додатково, у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу).

2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Перелік документів:
заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи (додатково, у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи).

 


3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Перелік документів:
заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру;
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

4. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Перелік документів:
заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою (додатково, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків державної реєстрації змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування);
документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) (додатково, у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи);
документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених Законом;
установчий документ юридичної особи в новій редакції (додатково, у разі внесення змін, що містяться в установчому документі. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, державної реєстрації створення юридичної особи в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу, а також на державної реєстрації створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування);
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа (додатково, передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім випадків, державну реєстрацію створення державного органу, органу місцевого самоврядування або на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування);
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою (додатково, у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи);
заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства (додатково, за бажанням заявника, у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування);
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі);
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи (додатково, у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи).

5. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Перелік документів:
заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

6. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ, ГОЛОВИ КОМІСІЇ АБО ЛІКВІДАТОРА)
Перелік документів:
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про зміни у складі комісії з припинення, реорганізації, про зміну голови ліквідаційної комісії або ліквідатора;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи (додатково, у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи);
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

7. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Перелік документів:
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або відповідного органу юридичної особи про виділ юридичної особи;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи (додатково, у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи);
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

 

8. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ З МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ ВЛАСНОГО УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА
Перелік документів:
заява про державну реєстрацію переходу з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа;
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документа та затвердження установчого документа;
установчий документ юридичної особи;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи (додатково, у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи).

9. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕХОДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДСТАВІ МОДЕЛЬНОГО СТАТУТУ
Перелік документів:
заява про державну реєстрацію переходу з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту;
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи (додатково, у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи).

10. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Перелік документів:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником, крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи (додатково, у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи).

11. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ
Перелік документів:
заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником).

12. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ
Перелік документів:
заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу (додатково, у разі припинення юридичної особи в результаті поділу);
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта (додатково, у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання);
довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню (додатково, у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання);
документи для державної реєстрації створення юридичної особи (див. розділ — державна реєстрація створення юридичної особи) (додатково, у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення);
документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (див. розділ — державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу) (додатково, у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання).

13. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Перелік документів:
заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником).

14. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМІНУ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Перелік документів:
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про відміну рішення про припинення юридичної особи;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи (додатково, у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи);
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником).

15. НАДАННЯ ВИТЯГУ У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ
Перелік документів:
запит на надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в паперовій формі (Додаток 2 до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5);
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція платіжного термінала, або квитанція (чек) з поштового відділення зв'язку), що підтверджує внесення плати за надання витягу.