1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НОВОЗБУДОВАНИЙ ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;
документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності (додатково, у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);
договір про спільну діяльність або договір простого товариства (додатково, у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

2. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОКРЕМИЙ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИЙ ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА (КВАРТИРА, ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ У НОВОБУДОВІ)

Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (додатково, у разі, коли забудовник не подавав зазначений документ);
документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (додатково, у разі, коли забудовник не подавав зазначений документ);
інформаційна довідка БТІ про наявність зареєстрованих речових прав на об'єкт нерухомого майна до 2013 року (додатково, у разі відсутності інформації у єдиних та державних реєстрах про зареєстровані речові права);
документ, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на земельну ділянку (додатково, у разі, коли забудовник не подавав зазначений документ);
затверджений перелік фізичних та юридичних осіб, кошти яких залучалися на інвестування (фінансування) об'єкта будівництва (додатково, у разі, коли забудовник не подавав зазначений документ);
документ, що підтверджує набуття у власність особою закріпленого за особою об’єкта інвестування, передбачений законодавством (інвестиційний договір, договір про пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо);
договір купівлі-продажу майнових прав (додатково, у разі придбання майнових прав на об'єкт нерухомості);
договір купівлі-продажу облігацій та документ, згідно з яким здійснилося закріплення (додатково, у разі придбання особою безпроцентних облігацій, за якими базовим товаром є одиниця нерухомості);
довідка про право довірителя на набуття у власність об’єкта інвестування, видана видана управителем фонду фінансування будівництва (додатково, у разі участі особи у фонді фінансування будівництва).

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

3. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОКРЕМО РОЗТАШОВАНЕ ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО (ДАЧА, ГАРАЖ ТОЩО)

Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;
документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
інформаційна довідка БТІ про наявність зареєстрованих речових прав на об'єкт нерухомого майна до 2013 року (додатково, у разі відсутності інформації у єдиних та державних реєстрах про зареєстровані речові права);
довідка дачного, гаражного чи іншого кооперативу кооперативу про членство особи в кооперативі та внесення таким членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі.

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

4. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ІНДИВІДУАЛЬНІ (САДИБНІ) ЖИТЛОВІ БУДИНКИ, ДАЧНІ БУДИНКИ, ГОСПОДАРСЬКІ (ПРИСАДИБНІ) БУДІВЛІ І СПОРУДИ, ПРИБУДОВИ ДО НИХ, ЩО ЗАКІНЧЕНІ БУДІВНИЦТВОМ ДО 5 СЕРПНЯ 1992 РОКУ
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
інформаційна довідка БТІ про наявність зареєстрованих речових прав на об'єкт нерухомого майна до 2013 року (додатково, у разі відсутності інформації у єдиних та державних реєстрах про зареєстровані речові права);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.
3.5. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ІНДИВІДУАЛЬНІ (САДИБНІ) ЖИТЛОВІ БУДИНКИ, ДАЧНІ БУДИНКИ, ГОСПОДАРСЬКІ (ПРИСАДИБНІ) БУДІВЛІ І СПОРУДИ, ПРИБУДОВИ ДО НИХ, ЩО ЗАКІНЧЕНІ БУДІВНИЦТВОМ ДО 5 СЕРПНЯ 1992 РОКУ ТА РОЗТАШОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД, ЯКИМИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЗДІЙСНЮВАЛОСЯ ВЕДЕННЯ ПОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи відомості про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність з погосподарської книги;
виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою;
технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна (додатково);
довідка БТІ (додатково).

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

6. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ СУБ'ЄКТА ТАКОГО ПРАВА В РЕЗУЛЬТАТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА, У ТОМУ ЧИСЛІ В РЕЗУЛЬТАТІ ПЕРЕВЕДЕННЯ ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА ІЗ ЖИТЛОВОГО У НЕЖИТЛОВИЙ АБО НАВПАКИ
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції, крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності (додатково, у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);
договір про спільну діяльність або договір простого товариства (додатково, у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).
документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (додатково, у разі переведення об'єкта нерухомого майна із нежитлового у житловий).

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

7. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА ОБ'ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (крім випадку, коли речове право на земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт;
технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

8. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПІДСТАВІ ЗАЯВИ СПАДКОЄМЦЯ

Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
документи, що підтверджують набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно;
інформаційна довідка БТІ про наявність зареєстрованих речових прав на об'єкт нерухомого майна до 2013 року (додатково, у разі відсутності інформації у єдиних та державних реєстрах про зареєстровані речові права);
витяг із Спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової справи;
документ, що містить відомості про склад спадкоємців, виданий нотаріусом чи уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, якими заведено відповідну спадкову справу.

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

9. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності на нерухоме майно.

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

10. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, УТВОРЕНЕ ШЛЯХОМ ПОДІЛУ, ЗОКРЕМА В РЕЗУЛЬТАТІ ВИДІЛЕННЯ ОКРЕМОГО ОБ'ЄКТА АБО ОБ'ЄДНАННЯ
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна;
умови наявності технічної можливості поділу або об’єднання нерухомого майна та можливості використання такого майна як самостійного об’єкта цивільних правовідносин;
документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що потребують отримання дозволу на їх проведення;
документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу або об’єднання, крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, крім випадків поділу або об’єднання таких об’єктів нерухомого майна, як квартира, житлове або нежитлове приміщення тощо;
письмова згода всіх співвласників на проведення поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності.
*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

11. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна ;
інформаційна довідка БТІ про наявність зареєстрованих речових прав на об'єкт нерухомого майна до 2013 року (додатково, у разі відсутності інформації у єдиних та державних реєстрах про зареєстровані речові права);
витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо такого об’єкта.
*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

 

12. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
документ, що підтверджує факт перебування об’єкта нерухомого майна у комунальній власності, виданий відповідним органом місцевого самоврядування;
документ, що підтверджує факт відсутності перебування об’єкта нерухомого майна у державній власності, виданий Фондом державного майна чи його регіональним відділенням.

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

13. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ, ЩО ВИЙШЛИ ЗІ СКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам, крім випадків, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом, про передачу майна у власність фізичній або юридичній особі, що вийшла із складу засновників (учасників) юридичної особи;
акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна. (додатково, справжність підписів на акті приймання-передачі засвідчується нотаріально, крім випадків, що стосуються державних органів та органів місцевого самоврядування).

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

14. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЯК ВНЕСОК ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність юридичної особи, крім випадків, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (додатково, у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою);
письмова згода всіх співвласників (додатково, у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності);
акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна. (додатково, справжність підписів на акті приймання-передачі засвідчується нотаріально, крім випадків, що стосуються державних органів та органів місцевого самоврядування).
*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

15. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ У ВЛАСНІСТЬ НЕРУХОМОГО МАЙНА У РЕЗУЛЬТАТІ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ АБО ВИДІЛУ З НЕЇ НОВОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
документ, що посвідчує право власності юридичної особи на майно, що передається у власність фізичним та юридичним особам, крім випадків, коли право власності на таке майно вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
ліквідаційний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, та письмова заява таких осіб, яким передано нерухоме майно юридичної особи, що припиняється, про розподіл між ними такого майна або рішення відповідного органу про подальше використання зазначеного майна (у разі ліквідації юридичної особи);
передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про злиття, приєднання або перетворення юридичної особи;
розподільний баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про поділ юридичної особи або виділ з неї нової юридичної особи (у разі поділу юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи).
*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

16. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НОВОСФОРМОВАНУ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (ВИДІЛЕННЯ, ПОДІЛ АБО ОБ'ЄДНАННЯ)
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
витяг з Державного земельного кадастру;
рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність чи надання у постійне користування або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у постійне користування;
документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об’єднання, крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

17. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ВИДІЛЕННЯМ НЕРУХОМОГО МАЙНА В НАТУРІ ВЛАСНИКАМ МАЙНОВИХ ПАЇВ ЧЛЕНІВ КОЛЕКТИВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
акт приймання-передачі нерухомого майна;
інформаційна довідка БТІ про наявність зареєстрованих речових прав на об'єкт нерухомого майна до 2013 року (додатково, у разі відсутності інформації у єдиних та державних реєстрах про зареєстровані речові права);
свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) з відміткою підприємства правонаступника реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства про виділення майна в натурі, засвідченою підписом керівника такого підприємства та печаткою.
*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

18. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБТЯЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;
документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяження речового права на нерухоме майно.
*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

19. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНШОГО, ПОХІДНОГО ВІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ, РЕЧОВОГО ПРАВА НА ОБ'ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення іншого речового права на об'єкт нерухомого майна.

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

20. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАПИСІВ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
документи щодо зміни ідентифікаційних даних суб’єкта права, визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни, зміни суб’єкта управління об’єктами державної власності, відомостей про об’єкт нерухомого майна, у тому числі зміни його технічних характеристик.

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

21. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);
документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на об'єкт нерухомого майна.

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

22. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ СУДУ ПРО ЗАБОРОНУ ВЧИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ

Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.

23. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗАЯВИ ВЛАСНИКА ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА ПРО ЗАБОРОНУ ВЧИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ, РІШЕННЯ СУДУ ПРО ЗАБОРОНУ ВЧИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ
Перелік документів*:
документ що посвідчує заявника - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання;
ідентифікаційний код;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника діяти у інтересах заявника (додатково, у разі подання документів представником);
документ, що підтверджує набуття заявником права власності на об'єкт нерухомого майна.

*При подачі документів заявник підтверджує, що:
1) зауваження до відомостей, зазначених у заяві відсутні.
2) з обов'язком повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно, передбаченого ч. 7 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» ознайомлений.