РОЗ`ЯСНЕННЯ

з приводу безоплатної передачі нереалізованого конфіскованого майна

 

Відповідно до п. 14 Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби”, від 11 липня 2002 р. N 985(надалі — Постанова №985), якщо майно, в тому числі транспортні засоби, не реалізовано у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження",  державний виконавець вносить на розгляд комісії, що утворюється  у  складі представників відповідного органу державної виконавчої  служби,  митного  органу,  органу державної податкової служби та фінансового органу, пропозицію щодо безоплатної передачі майна: 

1) органам державної влади;

2) закладам охорони здоров'я, освіти, соціального  забезпечення, соціального захисту, зокрема, закладам, у  яких  виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  дитячим  будинкам  сімейного  типу, прийомним сім'ям, будинкам дитини  при  установах  виконання  покарань; 

3) установам виконання  покарань;

4) слідчим ізоляторам;

5) військовим формуванням;

6) на благодійні цілі;

7) для переробки, знищення (утилізації) такого   майна. 

 

       Передане  безоплатно  майно, може бути відчужене виключно за умови сплати мита та інших податків  і   зборів   (обов'язкових   платежів),   передбачених законодавством під час його імпорту на територію України. Рішення про  безоплатну  передачу,  переробку  або   знищення (утилізацію)  майна підписується членами комісії та затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби.

Порядок створення комісій, визначено спільним наказом Міністерства Юстиції України та Державної митної служби України, 12.10.2009  N 1833/5/943(надалі - Наказ), “Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями судів, та розпорядженні ним”. Отже, згідно п. 6 Наказу, з  метою забезпечення розпорядження конфіскованим майном у разі неможливості його реалізації начальниками відділів державної виконавчої служби, які здійснюють виконання рішень про конфіскацію майна,   вилученого   митними   органами,   утворюються комісії  з  представників  відповідного органу  державної виконавчої  служби,  митного органу,  органу державної податкової служби   та   фінансового  органу Засідання комісії відбуваються на вимогу державного виконавця у встановлений ним строк та є повноважними у  випадку  присутності не менше 2/3 членів комісії. Головує на засіданні  комісії представник  органу  державної виконавчої служби. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів. У разі якщо  голоси  розділилися  порівну,  голова  комісії має ухвальний голос.

Надалі, як вказано в абзаці другому п. 16 Наказу, при прийнятті комісією рішення про безоплатну передачу  майна орган  державної  виконавчої служби розміщує інформацію щодо цього майна на веб-сайті з  питань  реалізації  арештованого  державними виконавцями  майна.  Якщо  протягом  місяця  з  моменту розміщення повідомлення  жодна  з  осіб,  яким  надано   право   безоплатного отримання  майна,  не звернулася до державного виконавця щодо його отримання,  державний  виконавець  виносить  на  розгляд   комісії питання  щодо  знищення (утилізації) майна.  Рішення щодо знищення (утилізації) майна приймається також у випадку,  якщо за  рішенням комісії  майно  не  було  безоплатно  передано жодній з осіб,  які виявили бажання його отримати.

Постановою №985 та Наказом передбачено, що окремі види майна можуть бути передані лише окремим суб`єктам:

А). Товарно-матеріальні  цінності,  які  були в користуванні і мають  ступінь  зносу  понад  50  відсотків,  можуть  передаватися безоплатно:   

1) закладам   охорони   здоров'я,   освіти,  соціального забезпечення  населення, 

2) установам  виконання  покарань,  слідчим ізоляторам 

3) на благодійні цілі.

 

Б) Товари і вироби для дітей,  м'який інвентар, а саме:  одяг (у  тому числі спортивний), білизна,  постільні речі,  шкарпетки, панчохи,  взуття (у тому числі спортивне), шкільне приладдя, книги для  дітей  дошкільного  та  шкільного  віку,  штори та занавіски, килими та килимові доріжки,  матраци,  іграшки для дітей віком  до 7 років, за наявності супровідної документації, в якій є відомості про походження товару та підтверджено його  безпеку  для  здоров'я (далі  -  супровідна  документація),  транспортні та інші засоби, затримані митними органами і конфісковані в установленому порядку, можуть   передаватися  безоплатно: 

1) закладам,  у  яких  виховуються діти-сироти та діти,  позбавлені батьківського піклування;2) дитячим будинкам  сімейного  типу;

3) прийомним сім'ям;

4) будинкам дитини при установах  виконання  покарань  у  кількості,  що   не   перевищує необхідної  річної  потреби  відповідного  закладу  або сім'ї,  за зверненням  служби  у справах  неповнолітніх   після   проведення належної експертизи.

 

В) Продукти харчування за наявності супровідної документації, насамперед такі,  що швидко псуються, за умови проведення належної експертизи та з дотриманням  термінів придатності  до  споживання можуть безоплатно передаватися:

1) закладам охорони здоров'я,  освіти, соціального   забезпечення   населення;

2) військовим  формуванням;

3) установам  виконання покарань, слідчим ізоляторам;

4) на благодійні цілі.

 

Г) Незаконно  добуті  природні  ресурси  та виготовлена з них продукція,  а  також знаряддя  незаконного  добування   природних ресурсів підлягають реалізації,  а ті, що є продуктами харчування, безоплатно  передаються:   

1) закладам   охорони   здоров'я,   освіти, соціального   забезпечення   населення; 

2) військовим  формуванням;

3) установам  виконання покарань;

4) слідчим ізоляторам;

5) на благодійні цілі.

 

У разі реалізації,  знищення,  утилізації,  переробки або безоплатного  передання конфіскованого майна державний виконавець виносить   відповідну   постанову   про закінчення   виконавчого провадження  на  підставі пункту 8 частини першої статті 37 Закону України  "Про  виконавче  провадження",  копію  якої додатково направляє до митного органу.