МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2016  № 2831/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2016 р.
за № 1301/29431

Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 3573/5 від 14.11.2017
№ 1859/5 від 18.06.2018
№ 1827/5 від 12.06.2018
№ 413/5 від 12.02.2019
№ 4224/5 від 27.12.2019
№ 699/5 від 27.02.2020
№ 674/5 від 25.02.2020
№ 3208/5 від 16.09.2020
№ 3341/5 від 21.09.2021}

{Зміни до Порядку реалізації арештованого майна відповідно до Наказу Міністерства юстиції  № 2933/5 від 28.08.2020 будуть внесені
після набрання чинності пунктів 12 Наказу, які набирають чинності з дня, наступного за днем розміщення на вебсайті Міністерства
юстиції  України  оголошення  про  початок  реалізації   арештованого  майна  в електронній торговій системі, адміністратором якої є
державне підприємство «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖІ»}

Відповідно до частин другої та четвертої статті 61 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації арештованого майна, що додається.

{Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 22 грудня 2015 року № 2710/5 «Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 року за № 1620/28065.

3. Визначити, що до введення в дію статті 8 Закону України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» номер виконавчого провадження у випадках, передбачених Порядком реалізації арештованого майна, затвердженим цим наказом, зазначається згідно з Єдиним державним реєстром виконавчих проваджень.

4. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження», але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С.В.

В.о. Міністра   Г. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
державного підприємства "СЕТАМ"    В.М. Вишньов 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України

29.09.2016  № 2831/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2016 р.
за № 1301/29431

ПОРЯДОК
реалізації арештованого майна

I. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

арештоване майно (далі - майно) - рухоме або нерухоме майно боржника (крім майна, вилученого з цивільного обороту, обмежено оборотоздатного майна та цінних паперів), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;

веб-сайт реалізації майна (далі - Веб-сайт) - електронний торговий майданчик оператора, через який прямо або опосередковано відображаються технічні процеси центральної бази даних системи електронних аукціонів арештованим майном, а саме: розміщення організаційно-методичних матеріалів, інформаційних повідомлень про електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною), результатів їх проведення, здійснення реєстрації користувачів, подання заяв на участь в електронних аукціонах (аукціонах за фіксованою ціною), забезпечення доступу спостерігачів та проведення електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною).

Інформація про безоплатне передання конфіскованого майна розміщується на веб-сайті організатора електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною).

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо).

На Веб-сайті одночасно відображаються всі електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною), що проводяться центральною базою даних системи електронних аукціонів;

виконавець - державний виконавець відділу державної виконавчої служби, приватний виконавець;

відділ державної виконавчої служби - відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділ примусового виконання рішень в районі міста Києва управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділ примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, відділ державної виконавчої служби міжрегіонального управління Міністерства юстиції України;

гарантійний внесок - грошова сума, зарахована на рахунок організатора електронних аукціонів, яку за одним лотом сплачує учасник електронного аукціону, крім випадків, передбачених цим Порядком, у розмірі 5 %, ураховуючи стартову ціну лота, та яка є завдатком зі сплати винагороди за організацію та проведення електронного аукціону;

документ, що посвідчує особу - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, картка мігранта, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, паспортний документ іноземця;

електронний аукціон - продаж майна за допомогою функціоналу центральної бази даних системи електронних аукціонів, за яким його власником стає учасник, який під час аукціону запропонував за нього найвищу ціну;

електронний аукціон, що здійснюється у спосіб продажу майна з можливістю зниження стартової ціни, - вид електронного аукціону, під час якого продаж майна здійснюється шляхом автоматичного покрокового зниження стартової ціни лота з подальшою можливістю додаткового подання цінових пропозицій;

заявник - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронному аукціоні (аукціоні за фіксованою ціною) через Веб-сайт;

крок електронного аукціону - фіксована організатором електронного аукціону надбавка, на яку під час аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;

крок електронного аукціону, що здійснюється у спосіб продажу майна з можливістю зниження стартової ціни, - фіксований організатором електронного аукціону дисконт, на який під час електронного аукціону автоматично і поступово здійснюється зниження стартової ціни лоту до моменту зупинення її зниження та фіксована організатором електронного аукціону надбавка, на яку в подальшому здійснюється підвищення ціни лоту.

Крок електронного аукціону, у тому числі, який здійснюється у спосіб продажу майна з можливістю зниження стартової ціни становить 5 % стартової ціни, якщо вартість майна становить від 0,01 до 10000,00 грн включно; 3 % стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10000,01 до 100000,00 грн включно; 2 % стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100000,01 до 1000000,00 грн включно; 1 % стартової ціни, якщо вартість майна становить 1000000,01 грн та більше;

лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронному аукціоні або аукціоні за фіксованою ціною;

оператор електронного торгового майданчика (далі - Оператор) - суб'єкт господарювання незалежно від форми власності та підпорядкування, що діє від власного імені та на власний ризик, має право використовувати електронний торговий майданчик, який підключений до центральної бази даних системи електронних аукціонів, внаслідок чого отримує можливість здійснювати передбачені цим Порядком функції з реалізації арештованого майна відповідно до вимог цього Порядку.

Оператор забезпечує учасникам можливість брати участь в електронних аукціонах відповідно до вимог цього Порядку через власний електронний торговий майданчик, який взаємодіє з центральною базою даних електронних аукціонів шляхом автоматичного обміну інформацією за допомогою АРІ (англ. application programming interface (ей-пі-ай)) - інтерфейсу програмування додатків, що надається центральною базою даних системи електронних аукціонів у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність та призначений для підключення електронних торгових майданчиків Операторів до центральної бази даних системи електронних аукціонів. Протокол програмного обміну (АРІ) має бути оприлюднений та публічно доступний на веб-сайті організатора електронних аукціонів, аукціонів за фіксованою ціною;

організатор електронних аукціонів, аукціонів за фіксованою ціною (далі - Організатор) - суб'єкт господарювання, якого за результатами конкурсної процедури відбору організатора (далі - Конкурс), передбаченої цим Порядком, уповноважено на здійснення заходів із супроводження програмного та технічного забезпечення центральної бази даних системи електронних ауціонів, збереження та захисту даних, що містяться у ній, обслуговування цієї системи, забезпечення її постійної роботи та доступу користувачів до неї, публікації повідомлень про безоплатне передання нереалізованого конфіскованого майна, забезпечення збереження майна і виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

організація електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною) - вчинення Організатором заходів із супроводження програмного та технічного забезпечення центральної бази даних системи електронних аукціонів, збереження та захисту даних, що містяться у ній, обслуговування цієї системи, забезпечення її постійної роботи та доступу користувачів до неї, публікації повідомлень про безоплатне передання нереалізованого конфіскованого майна, забезпечення збереження майна і виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

особистий кабінет відділу державної виконавчої служби - розділ центральної бази даних системи електронних аукціонів арештованим майном, доступ до якого мають начальник та державні виконавці відділу державної виконавчої служби, що передали арештоване майно на продаж, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною), результати їх проведення, інша інформація про електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною), щодо яких державним виконавцем подано заявки на реалізацію арештованого майна, зокрема повідомлення про надходження грошових коштів за придбане майно або про їх відсутність чи невчасне або неповне їх надходження, проводяться спостереження за результатами електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною) та через який направляються, роздруковуються необхідні матеріали та здійснюється подання заявок на реалізацію арештованого майна;

особистий кабінет приватного виконавця - розділ центральної бази даних системи електронних аукціонів арештованим майном, доступ до якого має приватний виконавець, що передав арештоване майно на продаж, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною), результати їх проведення, інша інформація про електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною), щодо яких приватним виконавцем подано заявки на реалізацію арештованого майна, зокрема повідомлення про надходження грошових коштів за придбане майно або про їх відсутність чи невчасне або неповне їх надходження, проводяться спостереження за результатами електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною) та через який направляються, роздруковуються необхідні матеріали та здійснюється подання заявок на реалізацію арештованого майна;

особистий кабінет учасника - розділ центральної бази даних системи електронних аукціонів арештованим майном, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі - логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною), результати їх проведення, інша інформація про електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною), у яких він бере участь, та через який здійснюється подання заявок на участь, проводяться торговельні сесії електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною), надаються необхідні учаснику матеріали;

особлива ставка - цінова пропозиція учасника електронного аукціону для придбання майна, зроблена незалежно від перебігу аукціону;

проведення електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною) - вчинення Оператором заходів щодо реалізації арештованого майна, які полягають у відображенні процедури проведення електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною) і виконанні інших функцій, передбачених цим Порядком;

реєстраційний номер лота - номер лота, який формується автоматично під час розміщення інформаційного повідомлення про електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною);

спостерігач - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) через Веб-сайт без можливості подання своїх цінових пропозицій;

стартова ціна лота - початкова ціна продажу лота, яка дорівнює вартості майна, визначеній відповідно до законодавства, що виставляється на електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною);

аукціон за фіксованою ціною - спосіб реалізації арештованого майна за ціною, що фіксується на період реалізації, який не передбачає її підвищення під час аукціону, за яким покупцем стає особа, що перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на рахунок Організатора суму (ціну лота), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем;

учасник електронного аукціону, аукціону за фіксованою ціною (далі - учасник) - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, допущені до участі в електронному аукціоні (аукціоні за фіксованою ціною) відповідно до вимог цього Порядку;

центральна база даних системи електронних аукціонів (далі - Система) - інформаційна електронна торгова система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів прийняття та розміщення інформації про лоти, подання й обробки заявок на участь в електронних аукціонах (аукціонах за фіксованою ціною), проведення аукціонів з реалізації арештованого виконавцями майна, обробки інформації про електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною);

ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на аукціоні.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про виконавче провадження" та "Про електронні довірчі послуги".

2. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів або аукціонів за фіксованою ціною.

3. Організатор та Оператори відповідно до своїх функцій забезпечують постійний доступ учасникам до їх особистих кабінетів, а спостерігачам - до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною). Приватні виконавці та відділи державної виконавчої служби здійснюють доступ до їх особистих кабінетів через веб-сайт Організатора.

У разі якщо після передання майна на реалізацію виконавче провадження передано на виконання до іншого відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), доступ до інформації про реалізацію майна та взаємодія з Організатором щодо реалізації цього майна здійснюються через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), якому передано виконавче провадження.

Доступ до лотів (особистого кабінету) приватного виконавця, діяльність якого зупинена, зупиняється Організатором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного наказу Міністерства юстиції України.

Доступ до лотів приватного виконавця, діяльність якого зупинена, надається Організатором приватному виконавцю, який здійснюватиме заміщення приватного виконавця, діяльність якого зупинена, на підставі відповідного договору, за письмовими зверненнями приватного виконавця, діяльність якого зупинена, та приватного виконавця, який здійснюватиме заміщення приватного виконавця.

У випадках зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 5 частини першої статті 42 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" або за поданням ради приватних виконавців регіону на підставі пункту 2 частини першої статті 42 цього Закону доступ до лотів приватного виконавця, діяльність якого зупинена, надається Організатором приватному виконавцю, який здійснюватиме заміщення приватного виконавця, за його письмовим зверненням та на підставі наказу Міністерства юстиції України про зупинення діяльності приватного виконавця та призначення приватного виконавця, який здійснюватиме заміщення.

Доступ приватного виконавця, який здійснював заміщення до відповідних лотів, припиняється Організатором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Міністерства юстиції України наказу про поновлення діяльності приватного виконавця, діяльність якого була зупинена, з одночасним наданням такого доступу приватному виконавцю, діяльність якого поновлена, за умови внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру приватних виконавців.

Доступ до лотів (особистого кабінету) приватного виконавця, діяльність якого припинена відповідно до Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", припиняється Організатором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного наказу Міністерства юстиції України.

Тимчасовий приватний виконавець отримує доступ до лотів приватного виконавця, діяльність якого припинена на підставі рішення Ради приватних виконавців України про призначення тимчасового виконавця за письмовими зверненнями тимчасового приватного виконавця.

У разі відсутності у приватного виконавця, який здійснюватиме заміщення, або у тимчасового приватного виконавця особистого кабінету, він зобов'язаний звернутися до Організатора із заявою на створення особистого кабінету.

Організатор з метою здійснення контролю за реалізацією арештованого майна забезпечує доступ Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України до розділу Системи, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною) та результати їх проведення, інша інформація про електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною), щодо яких органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями подано заявки на реалізацію майна.

{Розділ I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

II. Передача майна на реалізацію

1. Реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження».

Якщо вартість майна боржника визначено в рішенні суду, виконавець передає майно на реалізацію за ціною, визначеною судовим рішенням, без проведення визначення вартості чи оцінки такого майна, крім рішень про конфіскацію майна.

Вартість майна, визначена у звіті про оцінку майна, є дійсною на період реалізації арештованого майна.

Датою передачі майна на реалізацію вважається дата внесення в Систему інформаційного повідомлення про електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною).

{Абзац четвертий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

2. Організатор здійснює внесення до Системи інформації про арештоване майно (формування лота) за заявкою відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

{Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

Заявка на реалізацію арештованого майна повинна містити такі дані:

повне найменування відділу державної виконавчої служби або прізвище ім`я, по батькові (за наявності) приватного виконавця, виконавчий округ, номер посвідчення приватного виконавця;

номер виконавчого провадження згідно з автоматизованою системою виконавчих проваджень;

повні найменування боржника та стягувача, їх адреси, код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб;

форма реалізації арештованого майна (електронний аукціон чи аукціон за фіксованою ціною);

{Абзац шостий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

відомості про наявність/відсутність згоди стягувача (у разі реалізації заставленого майна/предмета іпотеки згоди стягувача та заставодержателя/іпотекодержателя) на проведення третього електронного аукціону у спосіб продажу майна з можливістю зниження стартової ціни лоту;

{Пункт 2 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

вид майна (зазначається відповідно до категорій, які використовуються на Веб-сайті);

найменування майна, включаючи назву моделі, модифікації та інші складові найменування, які зазначаються згідно з реєстраційною, технічною та іншою документацією або наявними позначками на самому майні;

відомості про майно, яке передається на реалізацію, його склад, характеристики, опис, включно з інформацією про явні дефекти, відсутні елементи, обмежену функціональність (додатково зазначається інформація, визначена пунктами 6 – 10 розділу ІІІ цього Порядку);

місцезнаходження майна (для нерухомого майна – точна поштова адреса, для рухомого – адреса зберігача);

відомості про зберігача майна (найменування, фактична та юридична адреси, телефон, електронна адреса);

відомості про чинні обтяження майна, зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек);

вартість майна, що передається на реалізацію, визначена рішенням суду або відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»;

{Абзац пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018}

реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби чи приватного виконавця для перерахування коштів;

адреса офіційної електронної пошти відділу державної виконавчої служби чи приватного виконавця;

фото- та/або відеоматеріали;

кваліфікований електронний або власноручний (у випадку, передбаченому пунктом 4 розділу І цього Порядку) підпис начальника відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. В разі якщо заявку на реалізацію арештованого майна подав приватний виконавець, він підписує її самостійно із дотриманням умов, вказаних у цьому пункті.

{Абзац пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

3. Виконавець у строк не пізніше п'яти робочих днів після ознайомлення сторін із результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна готує проект заявки на реалізацію арештованого майна, який містить інформацію, передбачену абзацами третім – шістнадцятим пункту 2 цього розділу.

{Абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018}

Державний виконавець направляє заявку на реалізацію арештованого майна начальнику відділу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, для підписання та передачі Організатору.

Заявка на реалізацію арештованого майна подається разом із такими документами (в електронній або паперовий формі):

копія виконавчого документа (паперова копія виконавчого документа, виданого у формі електронного документа), а в разі наявності зведеного виконавчого провадження – довідка виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

{Абзац четвертий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3208/5 від 16.09.2020}

копія постанови про опис та арешт майна боржника, а у разі якщо опис та арешт майна проводили до набрання чинності Законом України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» – копія акта опису та арешту майна боржника;

копії документів, що підтверджують вартість (оцінку) майна (повідомлення сторін про визначення вартості майна, акт виконавця про визначення вартості майна або звіт суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання про оцінку майна, строк чинності якого відповідає вимогам частини шостої статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»);

у разі передачі на реалізацію конфіскованого за рішенням суду майна - копія довідки про визначення вартості майна після нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні майна через митний кордон України;

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

у разі згоди стягувача (у разі реалізації заставленого майна/предмета іпотеки згоди стягувача та заставодержателя/іпотекодержателя) на проведення третього електронного аукціону у спосіб продажу майна з можливістю зниження стартової ціни лоту - копія згоди стягувача (у разі реалізації заставленого майна/предмета іпотеки згоди стягувача та заставодержателя/іпотекодержателя);

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

у разі передачі на реалізацію нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, – копія дозволу органів опіки та піклування або відповідне рішення суду;

копії документів, що підтверджують наявність (відсутність) чинних обтяжень майна.

Не підлягає передачі на реалізацію майно, щодо якого наявний письмовий висновок експерта, суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв'язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або в разі, якщо витрати, пов'язані зі зверненням на таке майно стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути реалізовано.

4. Начальник відділу державної виконавчої служби після отримання проекту заявки та документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до трьох робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна та у разі виявлення порушень визначає їх перелік та встановлює строк для усунення порушень, який становить не більше трьох робочих днів, а у разі, якщо відповідно до законодавства реалізація майна неможлива, документи щодо передачі майна на реалізацію повертаються державному виконавцю, який їх подав, із зазначенням визначених законодавством підстав, що унеможливлюють реалізацію майна.

У разі встановлення відповідності заявки на реалізацію арештованого майна та доданих документів вимогам законодавства чи після приведення їх у відповідність до вимог законодавства начальник відділу державної виконавчої служби підписує таку заявку (за допомогою кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання або власноруч у випадку, передбаченому пунктом 4 розділу І цього Порядку) та надсилає її разом із документами, передбаченими абзацами четвертим-восьмим пункту 3 розділу ІІ цього Порядку, Організатору в електронному вигляді через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби для внесення інформації про проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) до Системи.

{Абзац другий пункту 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

Приватний виконавець самостійно формує і перевіряє заявку та документи щодо передання майна на реалізацію на відповідність вимогам законодавства та після встановлення відповідності документів таким вимогам підписує (за допомогою кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання або власноруч у випадку, передбаченому пунктом 4 розділу І цього Порядку) заявку на реалізацію арештованого майна та надсилає її разом із документами, передбаченими абзацами четвертим-восьмим пункту 3 розділу ІІ цього Порядку, в електронному вигляді через особистий кабінет приватного виконавця для внесення інформації про проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) до Системи.

{Абзац третій пункту 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

Перевірка змісту заявки на відповідність вимогам законодавства Організатором не здійснюється. За відповідність документів, на підставі яких вноситься інформація до Системи, а також за достовірність інформації, зазначеної у заявці, відповідають посадові особи відділу державної виконавчої служби (приватний виконавець).

Організатор перевіряє повноту заповнення заявки. У разі невідповідності заявки вимогам, передбаченим пунктом 2 цього розділу, Організатор через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) повідомляє начальника відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) про необхідність усунення недоліків протягом трьох робочих днів.

Організатор повертає заявку на реалізацію майна приватному виконавцю у разі зупинення або припинення діяльності приватного виконавця відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

5. Виконавець призначає зберігача у порядку, встановленому статтею 58 Закону України «Про виконавче провадження», керуючись принципом забезпечення схоронності та цілісності майна.

Зберігачами можуть бути боржник, члени його сім'ї або інші особи, у тому числі Організатор.

Організатор призначається зберігачем рухомого майна, що підлягає реалізації відповідно до цього Порядку, крім випадків, коли це майно не може бути передано на зберігання Організатору з об'єктивних причин без пошкодження його функціональних властивостей, цілісності та зовнішнього вигляду (складні верстати, механізми, устаткування тощо). Організатор забезпечує транспортування такого майна до місця зберігання.

{Абзац третій пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018}

Боржник або члени його сім’ї призначаються зберігачами арештованого майна у виключних випадках, зокрема щодо нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та іншого майна, яке не може бути передано на зберігання Організатору з об'єктивних причин без пошкодження його властивостей, конструкції, функціональності чи зовнішнього вигляду (складні верстати, механізми, устаткування тощо). Боржник та члени його сім'ї забезпечують зберігання майна безоплатно.

У разі письмової відмови боржника та членів його сім’ї, інших осіб прийняти арештоване майно на зберігання таке майно підлягає в обов’язковому порядку передачі на зберігання Організатору.

Організатор не може відмовитися від забезпечення збереження майна, щодо якого існує загроза його втрати, знищення, пошкодження або суттєвого зменшення вартості.

У разі якщо реалізації підлягає рухоме майно, таке майно передається на зберігання Організатору не пізніше дня направлення відділом державної виконавчої служби, приватним виконавцем заявки на реалізацію цього майна.

{Абзац сьомий пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3573/5 від 14.11.2017}

Організатор зобов’язаний на вимогу виконавця забезпечити отримання арештованого майна з подальшим його зберіганням. У разі необхідності Організатор для зберігання арештованого майна на договірних засадах залучає третіх осіб, що мають відповідні можливості, приміщення, обладнання та підтверджений досвід.

Організатор відповідальний за належне збереження переданого йому арештованого майна, а також за вибір третіх осіб та належне збереження арештованого майна залученими ним третіми особами.

При передачі арештованого майна на зберігання Організатор (у разі передачі майна на зберігання іншим особам – виконавець) забезпечує його фотозйомку. Матеріали зйомки зберігаються як доказ стану прийнятого на зберігання майна та обов’язково додаються до опису лота у Системі.

Зберігання і транспортування арештованого майна, пов’язані з цим послуги (навантаження, розвантаження тощо), оплата послуг третіх осіб (крім боржника та членів його сім’ї), залучених для надання таких послуг, здійснюються Організатором за рахунок коштів, отриманих як винагорода Організатора, за винятком випадків, передбачених абзацом дванадцятим цього пункту.

{Абзац одинадцятий пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

Якщо сума заборгованості була сплачена боржником до проведення електронних торгів чи торгів за фіксованою ціною, внаслідок чого майно не було реалізовано, Організатору, який був зберігачем такого майна, із коштів виконавчого провадження компенсується вартість зберігання на відповідному складі та інші витрати, пов`язані із доставкою майна на відповідний склад (навантаження, розвантаження тощо).

Оплата послуг зберігання арештованого майна іншими особами, крім боржника та членів його сім’ї, Організатора (крім випадку, передбаченого абзацом дванадцятим цього пункту), залучених ним третіх осіб, здійснюється за рахунок коштів виконавчого провадження.

Зберігач зобов'язаний забезпечити належні умови зберігання майна відповідно до властивостей такого майна, торговельно-технологічних, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, його демонстрацію та передачу переможцю електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною).

Зберігач забезпечує демонстрацію майна протягом трьох робочих днів з дня отримання звернення від зацікавленої особи.

У разі передачі майна на зберігання Організатору складається акт приймання-передавання арештованого майна.

В акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

дата, час і місце складання акта;

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка приймає майно на зберігання (у разі якщо майно приймається уповноваженою особою Організатора або третьої особи, залученої Організатором, зазначається документ, який підтверджує повноваження цієї особи);

найменування відділу державної виконавчої служби, у якому працює державний виконавець, а також прізвище, ім'я, по батькові державного виконавця, який передає майно. Якщо арештоване майно передається приватним виконавцем, вказуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) приватного виконавця, виконавчий округ та номер посвідчення приватного виконавця;

номер виконавчого провадження;

назва кожного внесеного в акт предмета, опис його стану та наявних дефектів, його відмінні ознаки (вага, метраж, розмір, форма, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу, додаткові елементи, аксесуари, наявна супровідна та технічна документація тощо);

відмітка про роз'яснення зберігачеві майна обов'язків із збереження майна, попередження про кримінальну та майнову відповідальність за його розтрату, відчуження, приховування або підміну.

У разі передачі на зберігання транспортного засобу в акті приймання-передавання арештованого майна зазначаються:

марка;

модель;

номер кузова (номер шасі);

рік випуску;

об'єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

тип кузова;

тип трансмісії;

наявність пошкоджень, подряпин, вм'ятин, корозії тощо;

додаткові відомості.

Акт приймання-передавання підписується особою, якій передається майно, та виконавцем.

{Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

III. Підготовка до проведення електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною)

{Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

1. Винагорода за організацію та проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота.

{Пункт 1 розділу III в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018№ 3341/5 від 21.09.2021}

2. Розмір винагороди Організатора становить до 4 % вартості реалізованого майна.

Розмір винагороди Оператора становить до 1 % вартості реалізованого майна і сплачується Оператору за умови, що переможець подавав заявку на участь в електронному аукціоні (аукціоні за фіксованою ціною) через електронний торговий майданчик Оператора та в подальшому не відмовився від придбання лота.

Якщо переможець електронного аукціону, що подав заявку на участь в електронному аукціоні через електронний торговий майданчик Оператора, відмовився від придбання лота, то Оператор втрачає право на винагороду, передбачену цим пунктом.

У разі якщо винагорода Оператора становить менше 1 % вартості реалізованого майна, різниця між фактичною винагородою та максимально можливим розміром винагороди перераховується Організатором на рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Перерахування коштів, що становлять винагороду Оператора, здійснюється Організатором на рахунок Оператора протягом трьох робочих днів з дня затвердження акта про проведення електронного аукціону (формування протоколу про проведення аукціону за фіксованою ціною).

У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі електронного аукціону суму коштів, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок Організатора, на який необхідно сплатити ці кошти.

{Пункт 2 розділу III в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018№ 413/5 від 12.02.2019№ 3341/5 від 21.09.2021}

3. Організатор вносить до Системи інформацію про майно та формує лот аукціону (інформаційне повідомлення про електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною)) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на третій робочий день з дати її отримання. Лот вноситься за типом, найменуванням, категорією відповідно до класифікації, яка підтримується Системою, що забезпечує вільний та прямий пошук за відповідними пошуковими критеріями (вид майна, назва, модель, регіон зберігання, стартова ціна, номер виконавчого провадження згідно з автоматизованою системою виконавчого провадження тощо).

Після внесення лота до Системи автоматично визначається строк для підготовки до проведення аукціону, реєстрації учасників, огляду майна, який становить:

для аукціонів за фіксованою ціною - 5 календарних днів;

для електронних аукціонів:

для лотів зі стартовою ціною до 5000,00 грн - 10 календарних днів;

для лотів зі стартовою ціною від 5000,01 до 1000000,00 грн - 20 календарних днів;

для лотів зі стартовою ціною від 1000000,01 грн - 30 календарних днів.

Дата початку проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) призначається на наступний після закінчення зазначених строків день та відображається в інформаційному повідомленні, яке розміщується на Веб-сайті автоматично після внесення інформації про лот у Систему.

{Пункт 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

4. Організатор організовує електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною), у тому числі повторний, відповідно до строків, визначених цим Порядком.

{Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

5. Інформаційне повідомлення про електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною) повинно містити:

1) загальну інформацію про електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною):

відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

відомості про зберігача (найменування та місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), контактний телефон, електронна адреса (за наявності), фактична адреса зберігання майна);

порядок оформлення участі в електронному аукціоні (аукціоні за фіксованою ціною);

дату внесення інформаційного повідомлення про електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною) у Систему;

строк підготовки до проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною);

кінцевий термін прийому заявок, якщо проводиться електронний аукціон;

дату і час початку електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною);

дату і час закінчення електронного аукціону (зазначаються до хвилин);

відомості про наявність/відсутність згоди стягувача (у разі реалізації заставленого майна/предмета іпотеки згоди стягувача та заставодержателя/іпотекодержателя) на проведення третього електронного аукціону у спосіб продажу майна з можливістю зниження стартової ціни лоту;

строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу) (крім реалізації майна у випадках, передбачених розділом VI та пунктом 1 розділу VII цього Порядку);

порядок та умови отримання майна переможцем;

найменування, контактні телефони, адресу офіційної електронної пошти та реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), на який у разі визначення переможця електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) необхідно перерахувати кошти за придбане майно, строки сплати таких коштів, номер виконавчого провадження згідно з даними автоматизованої системи виконавчих проваджень.

Інформація, зазначена у цьому підпункті, автоматично формується Системою;

2) інформацію про майно (лот):

реєстраційний номер лота;

вид майна;

найменування майна;

відомості про майно, що виставляється на електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною), його склад, характеристики, опис, наявність дефектів;

місцезнаходження майна;

фотографічне зображення майна (відеоматеріали за наявності);

відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб;

розмір гарантійного внеску (розмір винагороди за організацію та проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) - у разі реалізації майна відповідно до розділу VI та пункту 1 розділу VII цього Порядку);

стартову ціну продажу;

крок електронного аукціону;

порядок ознайомлення з майном (фактична адреса зберігача та адреса зберігання майна, час для ознайомлення, контактні телефони та електронна адреса (за наявності)).

Інформаційне повідомлення про електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною) містить інформацію тільки про один лот.

{Пункт 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

6. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно додатково зазначаються:

марка;

модель;

рік випуску;

об'єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

тип кузова;

трансмісія;

наявні дефекти;

додаткові відомості.

7. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються:

обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства (інформація, передбачена пунктами 9, 10 цього розділу);

{Абзац четвертий пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018}

основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі державному виконавцю;

додаткові відомості.

8. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;

план приміщення (за наявності);

місце розташування;

відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;

кількість кімнат, площа кожної кімнати;

інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;

інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення.

9. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір площі;

план приміщень (за наявності);

місце розташування;

призначення об'єкта;

встановлені обмеження;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір), та її кадастровий номер (за наявності);

інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона відома виконавцю.

{Абзац восьмий пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018}

{Пункт 10 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

10. Інформація про майно, включене до лота, виставленого на електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною), вноситься Організатором згідно з документами, наданими відповідно до пунктів 23 розділу II цього Порядку.

Організатор має право на доповнення інформації виключно в частині фотографічного зображення майна та відомостей про нього (склад, характеристика, опис).

Інформаційне повідомлення про електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною) може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною).

{Пункт 10 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

IV. Порядок реєстрації учасників електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною)

{Назва розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

{У тексті розділу IV слова "електронних торгах" в усіх відмінках замінено відповідно словами "електронному аукціоні", а слово "торгах" в усіх відмінках замінено відповідно словом "аукціоні" згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

1. Програмні засоби Системи функціонують у цілодобовому режимі, за винятком проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, та забезпечують автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників через Веб-сайт.

Організатор відповідальний за належне функціонування програмних засобів Системи.

Повідомлення про тривалість і терміни планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт у Системі, які проводитимуться Організатором, розміщуються Організатором на власному веб-сайті не пізніше ніж за 2 календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

У разі виникнення в Організатора непрогнозованих технічних або програмних несправностей чи інших проблем, що унеможливлюють роботу із Системою та проведення аукціону, Організатор невідкладно повідомляє про це Операторів. Організатор протягом години з моменту відновлення працездатності Системи повідомляє про це Операторів та розміщує на власному веб-сайті відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до Системи та дату і час відновлення доступу.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі, за винятком проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, та забезпечує автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників. Оператори відповідальні за забезпечення такої можливості та підтримання цілодобової функціональності Веб-сайту.

Повідомлення про тривалість і терміни планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт розміщуються Оператором на Веб-сайті не пізніше ніж за 2 календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

Організатор та Оператори здійснюють консультаційну підтримку користувачів з питань, пов’язаних з функціонуванням Системи та Веб-сайту, за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.

{Пункт 1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018№ 413/5 від 12.02.2019}

2. Для участі в електронному аукціоні (аукціоні за фіксованою ціною) учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, подає заявку на участь в електронному аукціоні за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком.

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту зарахування його на рахунок Організатора.

Організатор розміщує повні реквізити для сплати гарантійного внеску стосовно кожного лота шляхом їх зазначення в квитанції, що автоматично формується Системою в особистому кабінеті учасника при подачі заявки на участь у аукціоні за певним лотом.

Система автоматично завершує реєстрацію учасника та надає йому відповідний доступ до участі у аукціоні негайно після підтвердження Організатором сплати сум гарантійного внеску, а за лотами, де така сплата не вимагається, одразу після належного заповнення заявки учасника.

3. З метою реєстрації через Веб-сайт заявник надає такі дані:

1) для фізичної особи:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

{Абзац четвертий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018}

адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою, Оператором та Організатором;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

номер контактного телефону;

логін та пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

найменування юридичної особи;

код за ЄДРПОУ;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою, Оператором та Організатором;

{Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

номер контактного телефону уповноваженої особи;

логін та пароль.

Після реєстрації на Веб-сайті користувач повинен заповнити графу «фінансові реквізити», що знаходиться в його особистому кабінеті в розділі «налаштування».

У разі відсутності актуальних та повних реквізитів учасника для повернення йому гарантійного внеску Організатор звільняється від обов'язку з повернення гарантійного внеску до моменту письмового повідомлення учасником Організатора про внесення/заміну фінансових реквізитів.

{Абзац шістнадцятий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018}

4. Заявка на участь в електронному аукціоні подається щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді.

Факт реєстрації на Веб-сайті підтверджує згоду на обробку Організатором та Оператором персональних даних зареєстрованих учасників, в тому числі на оприлюднення інформації про прізвище, ім’я та по батькові/найменування зареєстрованих учасників після завершення електронного аукціону. Організатор та Оператор відповідає за порушення законодавства про захист персональних даних.

{Абзац другий пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019№ 674/5 від 25.02.2020}

5. Заявка на участь в електронному аукціоні подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронному аукціоні за іншими лотами.

6. Заявці на участь в електронному аукціоні, поданій через Веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час її подання.

7. Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.

8. Прийом заявок на участь в електронному аукціоні починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за одну годину до початку проведення електронного аукціону. Організатор забезпечує реєстрацію та допуск до електронного аукціону усіх учасників, які виконали вимоги щодо реєстрації та стосовно яких надійшло підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску на рахунок Організатора не пізніше ніж за одну годину до дати початку проведення електронного аукціону, зазначеної в інформаційному повідомленні про електронний аукціон.

9. Інформація про кількість учасників електронного аукціону із зазначенням унікальних реєстраційних номерів заявок оприлюднюється на Веб-сайті в інформаційному повідомленні щодо лота.

Організатор та Оператори забезпечують конфіденційність інформації про учасників електронного аукціону, за винятком інформації про прізвище, ім’я та по батькові/найменування, які підлягають оприлюдненню після завершення електронного аукціону.

Інформація про учасників електронного аукціону, яка не підлягає оприлюдненню після завершення електронного аукціону, може бути надана у порядку та на умовах, визначених законодавством.

{Пункт 9 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 674/5 від 25.02.2020}

V. Проведення електронних аукціонів

1. Електронний аукціон розпочинається у визначений в інформаційному повідомленні про електронний аукціон день. Електронний аукціон проводиться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронний аукціон автоматично продовжується на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 22-ї години.

Електронний аукціон підлягає продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення десятихвилинного часу їх продовження, але не довше часу, встановленого в абзаці другому цього пункту.

2. Усі учасники, що були зареєстровані Організатором, мають онлайн доступ до перебігу електронного аукціону. Учасники висувають свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронний аукціон. Перша цінова пропозиція має дорівнювати стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана учасником лише після перевищення його цінової пропозиції іншим учасником та має містити ціну, що на встановлений Організатором крок вища за попередню. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент отримання цінової пропозиції. Зареєстрований учасник може у будь-який момент електронного аукціону зробити відповідну цінову пропозицію.

Кожен з учасників електронного аукціону має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт особливу ставку купівлі лота.

Особлива ставка може бути подана учасником на будь-якому етапі аукціону незалежно від його перебігу та кроку аукціону на будь-яку суму, але не нижчу від стартової.

Кожен учасник може подати особливу ставку один раз під час одного аукціону. Після прийняття Системою особливої ставки учасник втрачає можливість її повторного подання, навіть за умови можливого перевищення такою особливою ставкою уже поданих цінових пропозицій (в тому числі особливих ставок) інших учасників. Система автоматично блокує такі ставки з одночасним попередженням учасника.

Особлива ставка не має бути кратна кроку електронного аукціону. Система автоматично блокує такі ставки з одночасним попередженням учасника.

У разі якщо учасником було подано цінові пропозиції під час аукціону, особлива ставка має бути вищою за його максимальну цінову пропозицію. В іншому випадку Система автоматично блокує такі ставки з одночасним попередженням учасника.

У випадку, коли учасником під час аукціону було перевищено його власну особливу ставку, то така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.

Особлива ставка не може бути рівною вже зазначеній ціновій пропозиції чи особливій ставці іншого учасника. Особлива ставка не може бути вищою за суму, яка у сто разів перевищує стартову ціну реалізації лота. Система автоматично блокує такі ставки з одночасним попередженням учасника.

Після подання особливої ставки учасник може подавати інші цінові пропозиції.

Факт подання особливої ставки будь-яким з учасників відображається в інформації про перебіг аукціону, що доступна усім зареєстрованим учасникам.

Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг аукціону після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу аукціону.

Якщо цінова пропозиція учасника є найвищою (за умови використання ним свого права на подання особливої ставки), такий учасник матиме можливість подавати наступні цінові пропозиції після перевищення його власної пропозиції ціновою пропозицією іншого учасника.

3. В особистому кабінеті є розділ з активними на цей момент електронними аукціонами, у яких бере участь учасник. Для таких аукціонів вказуються такі відомості: інформація про перебіг електронного аукціону, зокрема поточна цінова пропозиція, перелік цінових пропозицій, особлива ставка учасника та її перевищення при звичайному перебігу, наявність особливих ставок інших учасників, час закінчення аукціонів.

Інформація про перебіг електронних аукціонів оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції або подання учасником особливої ставки купівлі лота.

4. Переможцем електронного аукціону визнається учасник, від якого на момент завершення електронного аукціону надійшла найвища цінова пропозиція (при звичайному перебігу аукціону або через особливу ставку). Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

5. Якщо до часу завершення електронного аукціону не надійшло жодної цінової пропозиції, електронний аукціон вважається таким, що не відбувся.

6. Система забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних аукціонів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних аукціонів.

{Розділ V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

VI. Реалізація арештованого майна за фіксованою ціною

1. Реалізація майна шляхом проведення аукціону за фіксованою ціною застосовується до майна, визначеного в абзаці другому частини першої статті 61 Закону України "Про виконавче провадження".

2. Рішення про реалізацію майна за фіксованою ціною приймається виконавцем, який готує заявку на реалізацію арештованого майна, якщо майно відповідає критеріям, визначеним у пункті 1 цього розділу, керуючись принципом максимальної ефективності (реалізація майна за найбільшою ціною у найкоротший строк).

3. При реалізації майна за фіксованою ціною гарантійний внесок учасником не сплачується.

4. Реалізація майна за фіксованою ціною здійснюється за стартовою ціною лота, що фіксується на період реалізації, та не передбачає підвищення ціни під час аукціону. Якщо протягом цього строку майно не реалізовано, воно виставляється на повторний аукціон за ціною, що становить 75 відсотків його вартості, визначеної в порядку, установленому статтею 57 Закону України "Про виконавче провадження".

У разі повторної нереалізації майна майно виставляється на третій аукціон за 50 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 Закону України "Про виконавче провадження".

Нереалізоване майно, конфісковане за рішенням суду, виставляється на повторний аукціон за ціною не меншою, ніж сума загальнодержавних податків і зборів, що відповідно до Податкового кодексу України підлягають сплаті при операціях з реалізації такого майна.

5. Строк підготовки до проведення аукціону складає 5 робочих днів. Аукціон за фіксованою ціною проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

6. Повторний (третій) аукціон після зменшення ціни проводяться у строк, визначений пунктом 5 цього розділу.

7. Придбати майно може будь-який зареєстрований у Системі учасник в будь-який момент, починаючи з часу старту аукціону.

8. Покупцем майна стає особа, яка перша за інших надіслала заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатила на рахунок Організатора суму (ціну лота), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем.

9. У разі відсутності в Організатора підтвердження сплати вартості лота учасником протягом 15 хвилин з моменту подання відповідної заявки вона анулюється та покупцем (переможцем аукціону) за лотом вважається учасник, що першим за інших надіслав заявку в електронній формі через особистий кабінет та негайно (не пізніше ніж протягом 15 хвилин) сплатив на рахунок Організатора суму (ціну лота), визначену в інформаційному повідомленні, в безготівковій формі з використанням електронних платіжних систем.

Протягом періоду очікування сплати вартості лота учасником Система повідомляє про це інших користувачів та робить технічно неможливими подання заявки від іншого учасника аукціону та сплату вартості лота іншими учасниками. Після спливу відповідного строку в разі належної сплати учасником вартості лота аукціон визнається закінченим; в разі несплати - Система надає можливість подання заявки на купівлю лота та його оплату іншим учасникам з урахуванням положень абзацу першого цього пункту.

Організатор повторно не допускає до аукціону користувача, який був визначений переможцем, але протягом часу, встановленого цим розділом, не розрахувався за майно.

10. Після підтвердження факту оплати вартості лота на Веб-сайті відображаються відомості про завершення аукціону. Система автоматично формує протокол аукціону за лотом. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення аукціону за фіксованою ціною;

реєстраційний номер лота;

назва лота;

ціна продажу лота;

відомості про переможця (унікальний номер учасника, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця аукціону, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем аукціону є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса).

11. Протокол розміщується на Веб-сайті та в особистому кабінеті учасника. У протоколі, який розміщується на Веб-сайті, у відомостях про переможця вказуються лише унікальний номер учасника, прізвище, ім'я та по батькові / найменування переможця аукціону.

12. Протокол аукціону підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня з дня формування Системою розміщується у відповідному особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця).

13. Кошти, отримані від реалізації лота (крім винагороди за організацію та проведення аукціону за фіксованою ціною), перераховуються на рахунок відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця, яким було передано заявку на реалізацію арештованого майна, не пізніше трьох банківських днів після формування Системою протоколу аукціону.

14. Не пізніше наступного робочого дня після дня надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) коштів від реалізації лота на підставі протоколу про проведення аукціону, який надійшов на електронну адресу, виконавець складає акт про проведений аукціон за фіксованою ціною.

Державний виконавець затверджує акт про проведений аукціон за фіксованою ціною у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

Приватний виконавець самостійно затверджує акт про проведений аукціон шляхом його підписання та скріплення печаткою приватного виконавця.

15. В акті про проведений аукціон за фіксованою ціною зазначаються дані, передбачені пунктом 5 розділу X цього Порядку.

16. Начальник відповідного відділу державної виконавчої служби повинен затвердити акт про проведений аукціон не пізніше наступного робочого дня після його подання державним виконавцем.

17. Акт про проведений аукціон за фіксованою ціною надсилається переможцеві не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження. Акт про проведений аукціон за фіксованою ціною, складений приватним виконавцем, надсилається переможцеві не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання приватним виконавцем.

18. Акт про проведений аукціон за фіксованою ціною є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

19. Переможець аукціону зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця аукціону за фіксованою ціною.

{Розділ VI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

VII. Особливості реалізації окремих видів майна

1. Реалізація майна, що швидко псується, залежно від його вартості (оцінки) здійснюється шляхом проведення аукціону за фіксованою ціною або електронного аукціону з урахуванням таких особливостей:

підготовка та проведення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) здійснюються протягом трьох календарних днів;

гарантійний внесок учасником електронного аукціону не сплачується;

Організатор вносить до Системи інформацію про таке майно та формує лот аукціону (інформаційне повідомлення про електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною)) на підставі отриманої ним заявки в день її отримання. Якщо заявка надійшла після 18-ї години, лот формується не пізніше 10-ї години дня, наступного за днем отримання заявки.

Дата початку проведення електронного аукціону майном, що швидко псується, призначається на наступний день після формування лота.

Переможець електронного аукціону протягом п'яти банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронному аукціоні майно, що швидко псується.

2. Реалізація предмета іпотеки здійснюється відповідно до вимог цього Порядку з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом та Законом України "Про іпотеку".

Строк підготовки до електронного аукціону під час реалізації предмета іпотеки складає не менше 30 календарних днів.

Не пізніше не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку електронного аукціону Організатор письмово повідомляє іпотекодавця, іпотекодержателя та всіх осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час його проведення електронного аукціону та про початкову ціну продажу майна.

Будь-який учасник може бути покупцем предмета іпотеки, якщо він запропонує найвищу ціну. Якщо покупцем є іпотекодержатель, він зобов'язаний сплатити лише різницю між запропонованою ним ціною і розміром невиконаного основного зобов'язання. Іпотекодержатель також зобов'язаний сплатити винагороду за організацію та проведення електронного аукціону.

Організатор протягом трьох днів з дня формування за результатами електронного аукціону з реалізації предмета іпотеки протоколу електронного аукціону надсилає відповідний протокол виконавцю.

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження коштів від реалізації предмета іпотеки виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки відповідно до вимог статті 47 Закону України "Про іпотеку" та не пізніше наступного робочого дня надсилає його Організатору.

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження від виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки Організатор видає цей акт переможцю електронного аукціону (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.

Зменшення ціни предмета іпотеки на електронному аукціоні проводиться відповідно до вимог статті 49 Закону України "Про іпотеку".

У разі якщо електронний аукціон з реалізації предмета іпотеки оголошено таким, що не відбувся, акт про реалізацію предмета іпотеки (у разі придбання іпотекодержателем предмета іпотеки за початковою ціною шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна) видається на підставі протоколу, сформованого за результатами електронного аукціону, що не відбувся.

{Розділ VII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

VIII. Оформлення результатів електронних аукціонів

1. Після закінчення електронного аукціону (закінчення строку аукціону з урахуванням його можливого продовження) на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронного аукціону. Не пізніше наступного робочого дня Система автоматично формує та розміщує на Веб-сайті протокол електронного аукціону за лотом. До протоколу вноситься така інформація:

дата і час початку та завершення електронного аукціону;

реєстраційний номер лота;

назва лота;

стартова ціна та ціна продажу лота, цінові пропозиції учасників, особливі ставки купівлі лота учасників, якщо вони мали місце;

сума сплаченого гарантійного внеску;

розмір винагороди за організацію та проведення електронного аукціону, яку повинен сплатити переможець електронного аукціону, та реквізити рахунку для її сплати;

відомості про переможця електронного аукціону (унікальний реєстраційний номер учасника, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця аукціону, найменування юридичної особи, якщо переможцем є юридична особа);

дата, до якої переможець електронного аукціону повинен повністю сплатити ціну лота;

реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно.

Не пізніше наступного робочого дня Система розміщує аналогічний протокол електронного аукціону за лотом з повною інформацією про переможця електронного аукціону в особистому кабінеті переможця.

У протоколі зазначаються серія та номер документа, що посвідчує фізичну особу - переможця, місце проживання та номер контактного телефону (за наявності). У разі якщо переможцем електронного аукціону є юридична особа, зазначаються її код за ЄДРПОУ, місцезнаходження та номер контактного телефону (за наявності).

У разі визнання електронного аукціону таким, що не відбувся, у протокол електронного аукціону вноситься відповідна підстава.

До протоколу електронного аукціону можуть бути внесені й інші відомості.

2. Протокол електронного аукціону підписується Організатором та не пізніше наступного робочого дня з дня формування Системою розміщується у відповідному особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця).

3. У разі якщо належна до сплати сума (у тому числі винагорода за організацію та проведення електронного аукціону) від переможця електронного аукціону не зарахована на рахунок одержувача у десятиденний строк або в інший строк, визначений абзацом одинадцятим пункту 1 розділу X цього Порядку, з дня проведення електронного аукціону, гарантійний внесок йому не повертається, а переможцем електронного аукціону визнається учасник, який запропонував ціну, що була перед ціною, запропонованою переможцем, що не сплатив належної грошової суми за придбане майно.

При цьому попередні цінові пропозиції переможця, що не сплатив належної грошової суми за придбане майно, не враховуються.

У цьому разі Організатор вносить відповідні відомості до Системи й засобами Системи формує новий протокол електронного аукціону, який повинен містити, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього розділу, також інформацію про невнесення попередньо визначеним переможцем (переможцями) електронного аукціону належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу X цього Порядку, та про визнання наступного учасника цього електронного аукціону новим переможцем електронного аукціону. Цей протокол розміщується Системою на Веб-сайті, в особистому кабінеті наступного учасника цього електронного аукціону, визначеного новим переможцем електронного аукціону, та особистому кабінеті відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця), яким майно передано на реалізацію.

У разі невнесення наступним учасником, визначеним новим переможцем електронного аукціону, усієї належної грошової суми в установлені пунктом 1 розділу X цього Порядку строки відповідні дії повторюються для наступного учасника, що визначається згідно з абзацами першим, третім цього пункту.

{Розділ VIII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

IX. Повторний електронний аукціон

1. Не реалізоване на електронному аукціоні нерухоме майно виставляється Організатором на повторний електронний аукціон за ціною, що становить 85 відсотків, а рухоме майно - 75 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 Закону України "Про виконавче провадження".

У разі повторної нереалізації майна нерухоме майно виставляється Організатором на третій електронний аукціон за ціною, що становить 70 відсотків, а рухоме майно - 50 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 Закону України "Про виконавче провадження".

Нереалізоване майно, конфісковане за рішенням суду, виставляється на повторний електронний аукціон за ціною не меншою, ніж сума загальнодержавних податків і зборів, що відповідно до Податкового кодексу України підлягають сплаті при операціях з реалізації такого майна.

Організатор після підписання протоколу електронного аукціону, що не відбувся, зобов'язаний виставити майно на реалізацію за ціною, яка визначається з урахуванням абзаців першого - третього цього пункту, не пізніше як протягом п'яти робочих днів з дня підписання протоколу.

2. Повторний (третій) електронний аукціон проводиться у строки, передбачені пунктом 3 розділу III цього Порядку, а майна, що швидко псується, - у строки, визначені пунктом 1 розділу VII цього Порядку, згідно з вимогами, визначеними цим Порядком. Вартість майна, визначена за наслідками зменшення ціни, є стартовою ціною реалізації майна на повторному (третьому) електронному аукціоні.

3. У разі надання стягувачем згоди (у разі реалізації заставленого майна/предмета іпотеки надання стягувачем та заставодержателем/іпотекодержателем згоди) третій електронний аукціон (крім електронного аукціону з продажу конфіскованого за рішенням суду майна) здійснюється у спосіб продажу майна з можливістю зниження стартової ціни.

4. Електронний аукціон, що здійснюється у спосіб продажу майна з можливістю зниження початкової ціни проводиться у порядку, визначеному розділом V цього Порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

5. Електронний аукціон, що здійснюється у спосіб продажу майна з можливістю зниження початкової ціни розпочинається у визначений в інформаційному повідомленні про електронний аукціон робочий день з 9-ї до 18-ї години.

Система кожні 5 хвилин автоматично знижує стартову ціну лота відповідно до кроку зазначеного у повідомленні про електронний аукціон, але не нижче 60 відсотків його вартості, визначеної в порядку, встановленому статтею 57 Закону України "Про виконавче провадження", для нерухомого майна та 30 відсотків - для рухомого майна.

Учасник має право зробити цінову пропозицію, що відповідає поточній ціні лота, та зупинити автоматичне покрокове зниження стартової ціни лота.

Після зупинення автоматичного покрокового зниження стартової ціни лота інші учасники можуть подати свої цінові пропозиції щодо лота у порядку, встановленому пунктом 2 розділу V цього Порядку.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронний аукціон автоматично продовжується на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 22-ї години.

Електронний аукціон підлягає продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення десятихвилинного часу їх продовження, але не довше часу, встановленого в абзаці п'ятому цього пункту.

6. Переможцем електронного аукціону, що здійснюється у спосіб продажу майна з можливістю зниження стартової ціни визнається учасник від якого на момент завершення електронного аукціону надійшла найвища цінова пропозиція (при звичайному перебігу аукціону або через особливу ставку), в тому числі, якщо відповідна цінова пропозиція є нижчою за стартову ціну. Якщо один із учасників запропонував придбати майно за ціною нижчою за стартову і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за такою ціною.

{Розділ IX в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

X. Порядок розрахунків за придбане на електронному аукціоні майно та перехід права власності

1. На підставі копії протоколу переможець електронного аукціону протягом десяти банківських днів з дня визначення його переможцем здійснює розрахунки за придбане на електронному аукціоні майно в такому порядку:

зазначена в протоколі електронного аукціону сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця);

сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронному аукціоні майна та розподіляється Організатором відповідно до пункту 2 розділу III цього Порядку;

різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується переможцем на рахунок Організатора у разі, якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової;

у разі проведення електронного аукціону у порядку, визначеному пунктом 1 розділу VII цього Порядку, сума винагороди за організацію та проведення електронного аукціону перераховується переможцем на рахунок Організатора.

При перерахуванні коштів за придбане майно переможець зобов'язаний зазначати в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата.

У разі якщо кошти за придбане на електронному аукціоні майно надійшли з порушенням строків, встановлених абзацом першим цього пункту, або переможцем здійснено неповний розрахунок за придбане майно, кошти підлягають поверненню протягом семи робочих днів з дня їх зарахування на рахунок.

У разі зупинення електронного аукціону з підстав, передбачених пунктом 2 розділу XI цього Порядку (крім зупинення через наявність технічних підстав), строк здійснення переможцем розрахунку за придбане майно, встановлений абзацом першим цього пункту, переривається до відновлення електронного аукціону та формування нового протоколу проведення електронного аукціону із зазначенням нового строку розрахунків за придбане майно.

Після усунення обставин, що стали підставою для зупинення вчинення виконавчих дій, виконавець не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли йому стало про це відомо, надсилає Організатору та переможцю електронного аукціону за адресами, зазначеними у протоколі електронного аукціону, повідомлення про поновлення строку перерахування коштів.

Організатор не пізніше наступного робочого дня розміщує в особистому кабінеті учасника електронного аукціону, що став переможцем, інформацію про поновлення строку здійснення розрахунків за придбане на електронному аукціоні майно.

Переможець електронного аукціону протягом десяти банківських днів з дня розміщення в особистому кабінеті інформації про поновлення строку здійснення розрахунків за придбане на електронному аукціоні майно повинен здійснити розрахунки за придбане на електронному аукціоні майно. Здійснення переможцем електронного аукціону розрахунків за придбане майно, передбачене пунктом 1 розділу VII цього Порядку, проводиться протягом одного робочого дня.

Виконавець зобов'язаний повідомити Організатора про перерахування переможцем електронного аукціону коштів за придбане майно не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) через особистий кабінет.

У разі ненадходження всієї належної грошової суми на рахунок відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) у строки, визначені цим пунктом, відділ державної виконавчої служби (приватний виконавця) не пізніше наступного робочого дня через відповідний особистий кабінет повідомляє Організатора про несплату переможцем електронного аукціону належної грошової суми за придбане майно, що є підставою для вжиття відповідних заходів Організатором згідно з пунктом 3 розділу VIII цього Порядку. Здійснити дії, передбачені пунктом 3 розділу VIII цього Порядку, Організатор також має право у разі несплати переможцем суми додаткової винагороди чи письмового звернення переможця із повідомленням про відмову сплатити додаткову винагороду.

У разі зупинення електронного аукціону (за винятком зупинення через наявність технічних підстав) після завершення електронного аукціону переможець має право відмовитись від сплати за придбане на електронному аукціоні майно. У такому випадку йому повертається гарантійний внесок. Інші учасники зупиненого електронного аукціону мають право на повернення гарантійного внеску за умови звернення до Організатора із письмовою заявою.

2. Гарантійний внесок переможця електронного аукціону зараховується до ціни продажу в рахунок сплати винагороди за організацію та проведення електронного аукціону. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від виконавця повідомлення про повний розрахунок переможця електронного аукціону за придбане майно.

Якщо електронний аукціон не відбувся або майно знято з реалізації відповідно до пункту 5 розділу XI цього Порядку, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам цього електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем визнання електронного аукціону таким, що не відбувся, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу.

У разі набрання законної сили судовим рішенням щодо визнання електронного аукціону недійсними гарантійний внесок підлягає поверненню переможцю електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного рішення на адресу Організатора.

3. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який був визнаний переможцем електронного аукціону, але не вніс усієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 цього розділу.

4. Після повного розрахунку переможця за придбане майно (у тому числі сплати винагороди за організацію та проведення електронного аукціону) на підставі протоколу про проведення електронного аукціону та платіжного документа, що підтверджує сплату додаткової винагороди за організацію та проведення електронного аукціону (у випадку, якщо майно реалізувалося за ціною, вищою стартової), виконавець протягом п'яти робочих днів складає акт про проведений електронний аукціон. Державний виконавець додатково затверджує акт про проведений електронний аукціон у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

Начальник відповідного відділу державної виконавчої служби має затвердити акт про проведений електронний аукціон не пізніше наступного робочого дня після його подання виконавцем.

Приватний виконавець самостійно затверджує акт про проведений електронний аукціон шляхом його підписання та скріплення печаткою приватного виконавця.

5. В акті про проведений електронний аукціон зазначається така інформація:

ким, коли і де проводився електронний аукціон;

стисла характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - переможця електронного аукціону, серія та номер документа, що посвідчує її особу, місце проживання (у разі якщо переможцем електронного аукціону є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ);

сума, внесена переможцем електронного аукціону за придбане майно;

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи (найменування юридичної особи) - боржника, її місце проживання (місцезнаходження);

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності боржника на майно;

номер лота реалізованого майна.

6. Підписаний та скріплений печаткою приватного виконавця або затверджений начальником відділу державної виконавчої служби акт виконавець видає та надсилає до особистого кабінету переможця електронного аукціону не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження, про що повідомляє Організатора через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби.

Копія акта надсилається стягувачу, боржнику та через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) Організатору.

7. Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі/надсилання акта про проведений електронний аукціон переможцю всі арешти та заборони, накладені органами державної виконавчої служби (приватними виконавцями), з такого майна знімаються виконавцем (крім арешту, накладеного на виконання рішення суду про вжиття заходів для забезпечення позову). Копії постанови виконавця про зняття арешту з реалізованого майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю та відповідному органу (установі) для зняття арешту.

8. Акт про проведений електронний аукціон є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством.

У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з електронного аукціону, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведений електронний аукціон.

9. У разі придбання рухомого майна акт про проведений електронний аукціон є підставою для отримання майна у зберігача. Зазначений акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

10. Переможець електронного аукціону зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати надсилання акта до його електронного кабінету.

11. Стягувач у виконавчому провадженні зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з моменту підтвердження бажання залишити за собою нереалізоване майно або внесення на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або рахунок приватного виконавця різниці між вартістю нереалізованого майна та сумою коштів, що підлягають стягненню на його користь, якщо вартість нереалізованого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом.

12. Боржник у виконавчому провадженні зобов'язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з моменту відмови стягувача у виконавчому провадженні залишити майно за собою.

13. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з моментів, передбачених пунктами 10, 11, 12 цього розділу, якщо майно перебуває на зберіганні в Організатора, витрати на зберігання майна в період, що перевищує зазначені вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронного аукціону або стягувача чи боржника у виконавчому провадженні відповідно.

{Розділ X в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

XI. Визнання електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) таким, що не відбувся, зупинення електронного аукціону та зняття майна з реалізації

1. Електронний аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників електронного аукціону;

несплати всіма учасниками, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями електронного аукціону, належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу X цього Порядку;

ненадходження від жодного учасника цінової пропозиції.

Аукціон за фіксованою ціною вважається таким, що не відбувся, у разі:

ненадходження жодної заявки на придбання майна протягом строку його проведення;

несплати вартості лота усіма учасниками, які подали заявки про придбання майна.

2. Підставою для зупинення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) є:

рішення суду щодо зупинення реалізації арештованого майна;

зупинення вчинення виконавчих дій у випадках, визначених Законом України "Про виконавче провадження";

зупинення виконавчого провадження у разі поновлення судом строку подання апеляційної скарги або прийняття такої апеляційної скарги до розгляду;

відкладення проведення виконавчих дій;

наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи, виключно на період відновлення її працездатності.

У разі надходження постанови виконавця про зупинення вчинення виконавчих дій або постанови про зупинення виконавчого провадження або постанови про відкладення проведення виконавчих дій Організатор зобов'язаний негайно зупинити електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною) та поновити його при одержанні постанови виконавця про продовження примусового виконання рішення чи закінчення строку відкладення виконавчих дій. У постанові виконавця в обов'язковому порядку зазначається номер лота, електронний аукціон щодо реалізації якого підлягають зупиненню або відновленню.

3. За наявності підстав, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор негайно зупиняє електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною), про що складає акт про зупинення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення. З моменту зупинення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) строки електронного аукціону автоматично зупиняються.

У разі усунення підстав для зупинення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною), визначених у пункті 2 цього розділу (в тому числі набрання судовим рішенням законної сили про відмову в задоволенні позову, про закриття провадження у справі або залишення позовної заяви без розгляду), Організатор з дотриманням вимог цього Порядку засобами Системи здійснює заходи щодо відновлення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) із збереженням попередніх умов їх проведення та без уцінки майна. Інформація про відновлення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) не пізніше наступного робочого дня з дня їх відновлення засобами Системи розміщується на Веб-сайті та надсилається усім учасникам в їх особисті кабінети. Інформація про відновлення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) обов'язково повинна містити підстави для відновлення електронного аукціону (аукціону за фіксованою ціною) та дату і час їх початку.

У разі зупинення електронного аукціону протягом часу його проведення, встановленого пунктом 1 розділу V або пунктом 5 розділу X цього Порядку, такий електронний аукціон проводиться спочатку та розпочинається на третій робочий день від дати його відновлення без можливості залучення учасників, які не були допущені до проведення первинного (зупиненого) електронного аукціону.

4. Якщо електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною) не відбувся, Організатор не пізніше наступного дня повідомляє про це відділ державної виконавчої служби (приватного виконавця) через особистий кабінет цього відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця).

5. У разі надходження від виконавця постанови про закінчення виконавчого провадження, постанови, в якій зазначено про зняття арешту з майна, або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу Організатор зобов'язаний негайно припинити електронний аукціон (аукціон за фіксованою ціною) та зняти майно з реалізації.

У разі припинення електронного аукціону учасникам електронного аукціону повертається гарантійний внесок.

{Розділ XI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

XIІ. Порядок проведення конкурсної процедури відбору Організатора

{У розділі XII слово "торгах" в усіх відмінках замінено словом "аукціонах" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

1. Організатор визначається конкурсною комісією за результатами проведеного Конкурсу строком на п’ять років.

Конкурс проводиться з дотриманням таких принципів:

рівні можливості - у Конкурсі може брати участь будь-який суб’єкт господарювання, який відповідає вимогам, визначеним цим Порядком;

прозорість - Конкурс проводиться відкрито з оприлюдненням інформації про всі його етапи;

недискримінаційність - визначення переможця Конкурсу здійснюється на основі встановлених критеріїв.

До участі у Конкурсі допускаються суб’єкти господарювання, які відповідають вимогам, визначеним цим Порядком.

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) оголошення Конкурсу;

2) подання конкурсних пропозицій;

3) розгляд конкурсних пропозицій;

4) визначення переможця Конкурсу;

5) оголошення результатів Конкурсу.

3. Для організації та проведення Конкурсу Міністерство юстиції України створює конкурсну комісію, склад якої затверджується наказом Міністерства юстиції України.

Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Міністерство юстиції України.

Конкурсна комісія діє на засадах колегіальності та неупередженості.

4. Конкурсна комісія при проведенні Конкурсу:

1) оголошує про початок Конкурсу;

2) забезпечує проведення Конкурсу;

3) перевіряє подані учасниками Конкурсу документи;

4) розглядає конкурсні пропозиції учасників Конкурсу, встановлює відповідність учасників Конкурсу вимогам (критеріям), встановленим цим Порядком;

5) визначає переможця Конкурсу;

6) оголошує переможця Конкурсу.

5. Голова та секретар конкурсної комісії визначаються в наказі Міністерства юстиції України про створення конкурсної комісії.

Голова конкурсної комісії скликає засідання конкурсної комісії, головує на її засіданнях та організовує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією.

У разі відсутності на засіданні голови конкурсної комісії його обов’язки виконує обраний на засіданні конкурсної комісії головуючий.

Формою роботи конкурсної комісії є засідання.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі присутності на засіданні не менше 1/2 її членів.

Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів членів конкурсної комісії голова конкурсної комісії (головуючий на засіданні) має право вирішального голосу.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

У разі незгоди з прийнятим конкурсною комісією рішенням члени конкурсної комісії мають право подавати письмові зауваження до протоколу з обґрунтуванням своєї позиції, які долучаються до протоколу та є його невід’ємною частиною.

Секретар конкурсної комісії здійснює реєстрацію учасників конкурсної процедури та складає протоколи засідань конкурсної комісії.

6. Конкурс конкурсною комісією оголошується:

1) за три місяці до закінчення строку, на який обрано Організатора;

2) протягом десяти робочих днів з дня визнання попереднього Конкурсу таким, що не відбувся;

3) протягом десяти робочих днів з дня отримання судового рішення щодо скасування результатів Конкурсу;

4) протягом трьох робочих днів з моменту видання Міністерством юстиції України наказу про припинення здійснення відповідним суб’єктом господарювання функцій Організатора.

7. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та містить такі відомості:

1) строк проведення Конкурсу;

2) адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;

3) вимоги до учасників Конкурсу;

4) перелік документів, оригінали або належним чином засвідчені копії яких подаються учасниками Конкурсу для підтвердження відповідності встановленим вимогам (критеріям), способи та строки їх подання;

5) прізвище, посада та номер телефону особи (осіб), уповноваженої(их) здійснювати зв’язок з учасниками Конкурсу.

8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менше ніж десять робочих днів з дати опублікування оголошення про проведення Конкурсу.

9. Суб’єкт господарювання, який планує взяти участь у Конкурсі, має відповідати таким вимогам (критеріям):

1) бути зареєстрованим як суб’єкт господарювання відповідно до законодавства України;

2) мати у власності електронну торгову систему, що використовує криптографічну технологію Blockchain та забезпечує:

безперешкодний доступ учасників до участі в електронних аукціонах;

рівні умови участі для всіх учасників електронних аукціонів;

рівні умови доступу до інформації про проведення аукціонів протягом 24 годин на добу та семи днів на тиждень;

можливість пошуку та перегляду повної та достовірної інформації щодо проведення електронних аукціонів, архіву проведених аукціонів зі збереженням детальної інформації щодо історії їх проведення (зареєстровані учасники аукціонів, лоти, ставки);

можливість анонімного (як спостерігач) моніторингу процесів, які відбуваються під час електронних аукціонів;

захист даних та інформації від комп’ютерних вірусів;

наявність засобів захисту програмних інформаційних систем та додатків від DoS та DDoS атак;

наявність захищеного з’єднання (SSL);

3) бути здатним підключати електронні торгові майданчики до Системи через протокол програмного обміну (АРІ);

4) мати досвід проведення електронних аукціонів не менше ніж три роки;

5) мати можливість надавати послуги зберігання і транспортування арештованого майна усією територією України, а також пов’язані послуги (навантаження, розвантаження тощо) самостійно або шляхом залучення на договірних засадах третіх осіб, які надають відповідні послуги;

6) мати можливість забезпечити закриті складські приміщення та відкриті майданчики зі зберігання автотранспорту системою сигналізації або цілодобового відеонагляду з можливістю виклику групи швидкого реагування;

7) мати розгалужену мережу філій по всій території України, зокрема, не менше ніж у 2/3 областей;

8) мати у своєму штаті службу підтримки користувачів (кол-центр) у складі не менше ніж три особи;

9) мати сформований статутний капітал не менше ніж 5 мільйонів гривень.

10. Не можуть брати участь у Конкурсі:

1) суб’єкти господарювання, які перебувають у стані ліквідації, визнані банкрутом або стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство;

2) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

3) юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита на порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

4) суб’єкти господарювання, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

11. Конкурсна пропозиція оформлюється у вигляді пакета документів та інформації, що підтверджують відповідність суб’єкта господарювання вимогам (критеріям), встановленим цим Порядком.

Конкурсна пропозиція подається українською мовою. Документи, складені іноземною мовою, подаються виключно з перекладом українською мовою, що засвідчений в установленому порядку.

Конкурсна пропозиція складається із:

заяви про участь у Конкурсі, в якій зазначаються відомості про учасника Конкурсу (повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання (у разі якщо виконавчий орган є одноосібним)/голови виконавчого органу суб’єкта господарювання (у разі якщо виконавчий орган є колегіальним), розмір винагороди, за яку учасник Конкурсу у разі визнання переможцем виконуватиме функції Організатора, та обов’язок щодо дотримання ним вимог цього Порядку у разі його перемоги у Конкурсі;

витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, сформованого не пізніше ніж за три робочі дні до подання заяви;

копії статуту суб’єкта господарювання (за наявності);

копії витягу з реєстру платників податку на додану вартість чи платників єдиного податку (за наявності);

довідки про відкриття поточного рахунку в банківській установі України;

документа, що посвідчує повноваження представника (за наявності представника);

документів та інформації, які підтверджують відповідність учасника вимогам (критеріям), визначеним у пункті 9 цього розділу;

стратегічного плану забезпечення виконання функцій з реалізації арештованого майна.

12. Конкурсна комісія протягом десяти робочих днів з моменту закінчення строку для подання конкурсних пропозицій розглядає подані учасниками Конкурсу конкурсні пропозиції та має право відхилити їх, якщо:

1) учасник не має права брати участь у Конкурсі відповідно до пункту 10 цього розділу;

2) учасник не відповідає вимогам (критеріям), встановленим пунктом 9 цього розділу;

3) встановлено факт подання учасником неповної або недостовірної інформації, що впливатиме на прийняття рішення.

Якщо учасник Конкурсу не відповідає хоча б одній (одному) із вимог (критеріїв), визначених у пункті 9 цього розділу, пропозиція такого учасника відхиляється.

З метою перевірки поданих учасником Конкурсу документів та інформації конкурсна комісія може робити запити до державних органів, а також користуватися інформацією, що міститься у державних реєстрах.

Якщо протягом строку, визначеного абзацом першим цього пункту, відповіді на запити щодо перевірки поданих учасником Конкурсу документів та інформації не надійшли, строк такої перевірки може бути продовжено за рішенням конкурсної комісії, яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, на час, необхідний для завершення перевірки, але не більше ніж на один місяць з дати початку перевірки.

13. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

неподання жодної конкурсної пропозиції на участь у Конкурсі;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 12 цього розділу.

14. У разі визнання Конкурсу таким, що не відбувся, конкурсна комісія протягом десяти робочих днів приймає рішення про оголошення повторного Конкурсу.

15. Конкурсні пропозиції учасників Конкурсу, які не були відхилені з підстав, передбачених пунктом 12 цього розділу, оцінюються конкурсною комісією на їх відповідність вимогам (критеріям), визначеним цим Порядком.

Переможцем Конкурсу визнається його учасник, який відповідає вимогам (критеріям), передбаченим пунктом 9 цього розділу, здатен найбільш ефективно здійснювати функції Організатора та конкурсну пропозицію якого визнано найкращою.

Конкурсна комісія оголошує результати Конкурсу безпосередньо на своєму засіданні, що фіксується в протоколі засідання, та не пізніше наступного робочого дня після дати засідання письмово (рекомендованим листом та/або електронною поштою) повідомляє про це учасника - переможця Конкурсу.

Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України не пізніше ніж через три робочі дні після його завершення.

За результатами проведеного Конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії Міністерство юстиції України видає наказ про визначення Організатора, в якому визначається дата початку здійснення функцій Організатора згідно з цим Порядком.

16. Електронні аукціони (аукціони за фіксованою ціною), оголошені попередньо визначеним Організатором, підлягають закінченню ним відповідно до вимог цього Порядку.

Протягом десяти робочих днів з дати визначення нового Організатора попередньо визначений Організатор зобов’язаний передати новому Організатору арештоване майно, яке перебуває у нього на зберіганні, а новий Організатор зобов’язаний прийняти його.

17. У разі виникнення обставин, що можуть суттєво ускладнити виконання Організатором своїх функцій та обов’язків, передбачених цим Порядком, Організатор зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня після виникнення таких обставин повідомити про це Міністерство юстиції України.

18. З метою виконання покладених на конкурсну комісію функцій конкурсна комісія має право звертатись із запитами до державних органів, а також користуватись інформацією, що міститься у державних реєстрах.

{Порядок доповнено новим розділом XII згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1859/5 від 18.06.2018; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

XIII. Порядок залучення Оператора

1. Рішення про можливість підключення Оператора до Системи приймається конкурсною комісією, сформованою відповідно до розділу XII цього Порядку.

2. Інформація про порядок залучення Операторів та вимоги до них розміщуються на офіційному веб-сайті Організатора та Міністерства юстиції України.

3. Оператор має відповідати таким вимогам:

1) бути зареєстрованим в установленому законодавством України порядку;

2) мати у наявності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань передбачену частиною другою статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

3) не мати порушеного провадження у справі про банкрутство, а також не перебувати у процесі ліквідації;

4) не підпадати під застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;

5) мати у власності електронний торговий майданчик;

6) мати право на використання доменного імені (документ, що підтверджує право користування Оператором таким доменним іменем).

4. Для підключення до Системи як Оператора суб’єкт господарювання подає до конкурсної комісії такі документи:

заява у довільній формі, в якій обов’язково зазначається розмір винагороди за здійснення функцій Оператора;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, сформований не пізніше ніж за три робочі дні до подання заяви;

копія статуту суб’єкта господарювання (за наявності);

довідка реєстратора про зареєстроване на заявника чи орендодавця доменне ім’я, з дати формування якої пройшло не більше одного року;

копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість чи платників єдиного податку (за наявності);

довідка про відкриття поточного рахунку в банківській установі України;

документ, що посвідчує право власності на електронний торговий майданчик;

документ, що посвідчує повноваження представника (за наявності представника).

5. Конкурсна комісія розглядає подані документи та приймає рішення про проведення тестування електронного торгового майданчика суб’єкта господарювання щодо відповідності вимогам Системи або про відмову в проведенні такого тестування не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту подання суб’єктом господарювання документів, визначених пунктом 4 цього розділу.

Конкурсна комісія відмовляє у проведенні тестування електронного торгового майданчика суб’єкта господарювання у разі невідповідності суб’єкта господарювання вимогам, встановленим пунктом 3 цього розділу, подання ним неповного пакета документів або у випадку, передбаченому пунктом 9 розділу XIV цього Порядку.

Строк дії рішення конкурсної комісії про проведення тестування електронного торгового майданчика суб’єкта господарювання становить один місяць.

6. Суб’єкт господарювання протягом двадцяти робочих днів після прийняття рішення конкурсною комісією про проведення тестування електронного торгового майданчика звертається до Організатора з письмовою заявою про отримання тестового ключа, який призначений для підключення електронних торгових майданчиків, та інтегрується до Системи.

Тестування електронного торгового майданчика проводиться Організатором протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження до нього відповідної заяви.

У разі успішного проходження тестування електронного торгового майданчика Організатор протягом трьох робочих днів з дня завершення процесу тестування підключає його до Системи, про що повідомляє конкурсну комісію.

Якщо електронний торговий майданчик не відповідає вимогам Системи, Організатор письмово повідомляє суб’єкта господарювання про відмову у підключенні його електронного торгового майданчика до Системи з обґрунтуванням причин відмови.

7. Інформація щодо переліку Операторів розміщується на офіційному веб-сайті Організатора та Міністерства юстиції України й оновлюється ними протягом трьох робочих днів з дня підключення електронного торгового майданчика до Системи або його відключення від Системи.

{Порядок доповнено новим розділом XIII згідно з Наказом Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

XIV. Порядок контролю за діяльністю Організатора та Операторів

{У розділі XIV слово "торгах" в усіх відмінках замінено словом "аукціонах" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3341/5 від 21.09.2021}

1. Для здійснення контролю за діяльністю Організатора та Операторів Міністерство юстиції України створює постійно діючу комісію (далі - Комісія), склад якої затверджується наказом Міністерства юстиції України.

Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності Комісії здійснює Міністерство юстиції України.

Комісія діє на засадах колегіальності та неупередженості.

2. Комісія здійснює контроль за діяльністю Організатора та Операторів шляхом розгляду заяв, скарг, повідомлень щодо порушень Організатором та Операторами вимог цього Порядку.

Комісія повідомляє Організатора, Операторів про час та місце розгляду заяв, скарг, повідомлень щодо порушень ними вимог цього Порядку не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання Комісії (крім випадків, коли питання потребує невідкладного реагування). Організатор, Оператори мають право бути присутніми на засіданні та надавати пояснення по суті порушених питань.

3. Голова та секретар Комісії визначаються в наказі Міністерства юстиції України про створення Комісії.

Голова Комісії скликає засідання Комісії, головує на її засіданнях та організовує підготовку матеріалів для розгляду Комісією.

У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує обраний на засіданні Комісії головуючий.

Формою роботи Комісії є засідання.

Комісія вважається повноважною у разі присутності на засіданні не менше 1/2 її членів.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів членів Комісії голова Комісії (головуючий на засіданні) має право вирішального голосу.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами Комісії, що брали участь у голосуванні.

У разі незгоди з прийнятим Комісією рішенням члени Комісії мають право подавати письмові зауваження до протоколу з обґрунтуванням своєї позиції, які долучаються до протоколу та є його невід’ємною частиною.

4. За результатами розгляду заяв, скарг, повідомлень щодо порушень Організатором або Операторами вимог цього Порядку у разі їх обґрунтованості Комісія відповідно до цього Порядку приймає рішення щодо:

1) попередження Організатора про можливе припинення виконання ним функцій Організатора;

2) припинення виконання Організатором функцій Організатора;

3) відключення електронного торгового майданчика Оператора від Системи.

5. Комісія приймає рішення щодо попередження Організатора про можливе припинення виконання ним функцій Організатора у разі:

1) систематичного порушення Організатором положень цього Порядку (три і більше разів);

2) безпідставної відмови Організатора у прийнятті заявки на реалізацію арештованого майна;

3) порушення вимог щодо цілісності даних Системи з вини Організатора;

4) невжиття заходів для належного функціонування програмних засобів Системи, що призвело до технічного збою у роботі Системи, який вплинув (міг вплинути) на результати електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною);

5) технічного втручання в Систему та/або дані Системи чи підміни даних в Системі, які сталися з вини Організатора.

Якщо протягом року після прийняття рішення про попередження Організатора його не буде повторно попереджено про можливе припинення його діяльності, він вважається таким, що не отримував попередження.

6. Комісія приймає рішення про припинення здійснення відповідним суб’єктом господарювання функцій Організатора у разі:

1) отримання заяви Організатора щодо його неспроможності виконувати свої функції та обов’язки відповідно до вимог цього Порядку;

2) винесення Організатору трьох попереджень, після яких ним знову вчинено діяння, передбачене пунктом 5 цього розділу;

3) встановлення факту невідповідності Організатора вимогам (критеріям), визначеним пунктом 9 розділу XII цього Порядку;

4) встановлення факту, що Організатор не мав права брати участь у Конкурсі відповідно до пункту 10 розділу XII цього Порядку.

На підставі рішення Комісії, прийнятого з підстав, передбачених цим пунктом, Міністерство юстиції України видає наказ про припинення здійснення відповідним суб’єктом господарювання функцій Організатора.

У разі видання Міністерством юстиції України наказу про припинення здійснення відповідним суб’єктом господарювання функцій Організатора конкурсна комісія протягом трьох робочих днів оголошує новий Конкурс.

7. Рішення про відключення електронного торгового майданчика Оператора від Системи приймається Комісією у разі:

1) отримання заяви від Оператора про його неспроможність виконувати функції Оператора;

2) порушення вимог щодо цілісності даних (зокрема, непередання даних обміну Системи електронного торгового майданчика Оператора та/або неприйняття даних обміну від Системи (їх оновлення)) з вини Оператора;

3) технічного збою роботи електронного торгового майданчика Оператора з вини Оператора у процесі проведення електронних аукціонів;

4) технічного втручання в Систему та/або дані Системи або підміни даних в Системі через електронний торговий майданчик Оператора, що стало наслідком незабезпечення захисту від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення даних, що містяться в Системі;

5) недоступності сервісу, внаслідок чого у користувачів електронного торгового майданчика були відсутні доступ до системи через підключений електронний торговий майданчик та/або можливість здійснювати дії і процедури в процесі проведення електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною), якщо це вплинуло на результати електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною);

6) вчинення Оператором дій, що перешкоджають функціонуванню Системи та/або електронного торгового майданчика Оператора та/або створюють умови для неможливості функціонування Системи та/або електронного торгового майданчика Оператора;

7) встановлення факту невідповідності Оператора вимогам, передбаченим пунктом 3 розділу XIII цього Порядку.

Відповідне рішення Комісії протягом одного робочого дня надсилається на адреси Оператора та Організатора з одночасним оприлюдненням на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

8. Відключення електронного торгового майданчика Оператора від Системи здійснюється Організатором протягом двох робочих днів з дня надходження рішення Комісії про відключення електронного торгового майданчика Оператора від Системи.

Організатор забезпечує завершення раніше оголошених електронних аукціонів (аукціонів за фіксованою ціною) в інтерактивному режимі реального часу.

Під час процесу відключення Оператор зобов’язаний забезпечити конфіденційність та цілісність даних, отриманих від Системи.

9. Оператор, щодо якого прийнято рішення про відключення його електронного торгового майданчика від Системи, має право подати повторну заявку про підключення його електронного торгового майданчика до Системи не раніше ніж через три місяці з дня технічного відключення його електронного торгового майданчика від Системи.

Оператор, який не забезпечив виконання на своєму електронному торговому майданчику вимог, визначених абзацом третім пункту 8 цього розділу, не має права подавати повторну заявку про підключення його електронного торгового майданчика до Системи.

10. З метою виконання покладених на Комісію функцій Комісія має право звертатись із запитами до державних органів, а також користуватись інформацією, що міститься у державних реєстрах.

{Порядок доповнено новим розділом XIV згідно з Наказом Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

XV. Вирішення спорів

Спори, пов'язані з реалізацією вимог цього Порядку, вирішуються в судовому порядку.

{Розділ XV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 413/5 від 12.02.2019}

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпеки

О.М. Олійник