Затверджено 

наказом ДП “СЕТАМ”
від 20.07.2020 у № 81 

(у редакції наказу ДП “СЕТАМ”

від 19.07.2023 № 22)

 

 

Правила

проведення електронних торгів у формі редукціону

 

I. Загальні положення

 

1.1. У Правилах проведення електронних торгів у формі редукціону (надалі – Правила) терміни вживаються у таких значеннях:

Веб-сайт ‒ сторінка Організатора (Виконавця) торгів у мережі Інтернет (електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів), на якій розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заявок на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів і проводяться електронні торги.

Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет.

Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер і символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів;

Гарантійний внесок ‒ гарантійне грошове забезпечення (грошовий завдаток), яке є складовою заходів, що вживаються Організатором для забезпечення виконання зобов’язань Учасниками, та вноситься потенційними учасниками торгів на розрахунковий рахунок Організатора для участі у електронних торгах у розмірі встановленому договором про співпрацю (додатках до нього) та зазначеному в інформаційному повідомленні; 

Крок електронних торгів ‒ фіксована Організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;

Крок зниження ціни лоту — фіксована Організатором електронних торгів величина, виражена у відсотках, на яку під час торгів здійснюється пониження стартової та кожної наступної ціни лоту до моменту першої ставки учасника торгів; 

Користувач – фізична особа, яка має належний обсяг дієздатності, чи юридична особа, зареєстрована на Веб-сайті;

Замовник ‒ фізична особа, яка має повну дієздатність, юридична особа, які уклали договір про співпрацю із Організатором;

Майно замовника (далі ‒ майно) ‒ будь-яке майно (матеріальні та нематеріальні активи), у тому числі право вимоги за договорами, продукція, товари, які належать на праві власності замовнику, або які можуть бути відчужені Замовником на законних підставах;

Лот - майно Замовника, що виставляється для продажу на електронних торгах;

Організатор електронних торгів (далі – Організатор) – Державне підприємство “СЕТАМ”;

Особистий кабінет – розділ Веб-сайту, доступ до якого має користувач, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі – логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах;

Особлива ставка – пропозиція учасника електронних торгів придбати майно, зроблена незалежно від перебігу торгів;

Реєстраційний номер лота – номер лота, який формується автоматично Веб-сайтом електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

Спостерігач електронних торгів – будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

Стартова ціна лота – початкова ціна продажу лота, що виставляється на електронних торгах;

Мінімальна гранична ціна вартості лоту — ціна лоту, нижче якої пониження вартості лоту не відбувається; 

Ціна продажу лота – фактична ціна реалізації лота на торгах.

  1.2. Організатор забезпечує постійний доступ Учасникам, Користувачам до їх особистих кабінетів, а Спостерігачам – до Веб-сайту з метою отримання відомостей про хід електронних торгів.

1.3. Взаємодія Замовника та Організатора щодо реалізації майна шляхом проведення електронних торгів, у тому числі надсилання документів і повідомлень, передбачених цими Правилами, може здійснюватися в електронній формі.

1.4. Надсилання документів та повідомлень, передбачених цими Правилами, поштовими відправленнями, доставка нарочно або кур’єрською службою доставки дозволяється.

1.5. Договором про співпрацю між Організатором та Замовником можуть встановлюватися інші правила ніж ті, що вказані в цьому Порядку. Такі відмінні правила підлягають обов'язковому доведенню до відома потенційних учасників, шляхом їх розміщення в інформаційному повідомленні про електронні торги.

1.6. У разі зазначення у інформаційному повідомленні відмінних правил, ніж ті що встановлені цими Правилами, вищий пріоритет мають правила зазначені у інформаційному повідомленні. 

 

ІІ. Стадії електронних торгів

 

2.1. Електронні торги складається з наступних стадій:

– підготовка до проведення електронних торгів;

– розміщення інформаційного повідомлення про проведення електронних торгів;

– реєстрація учасників торгів;

– проведення електронних торгів;

– визначення переможця електронних торгів та укладання з ним договору купівлі-продажу.

 

ІІІ. Підготовка до електронних торгів

 

3.1. Електронні торги проводяться Організатором на підставі відповідної заявки Замовника про проведення електронних торгів.

3.2. Заявка на проведення електронних торгів передається Організатору та є підставою для внесення інформації про електронні торги до Веб-сайту. Заявка на проведення електронних торгів подається Замовником у письмовій формі, в електронному чи паперовому вигляді. Реквізити за якими здійснюється листування між Організатором та Замовником, повинні зазначатися у договорі про співпрацю чи додатках до нього. 

У разі подання заявки у електронному вигляді, така заявка направляється на електронну адресу Організатора із накладенням електронного підпису (та з використання електронної печатки, якщо така ввірена особі, що підписує заявку від імені Замовника). 

3.3. Заявка на проведення електронних торгів повинна відповідати Умовам цього Додатку.

3.4. У заявці на проведення електронних торгів (договорі) обов’язково зазначаються:

особливості проведення електронних торгів (якщо такі встановлюються Замовником);

– назва, опис та інша потрібна інформація про майно;

– розподіл майна по лотах;

– початкова ціна продажу майна;

– мінімальна гранична ціна вартості лоту;

– крок зниження ціни лоту (виражений у відсотках %);

– фото чи відео-матеріали із зображенням відповідного майна (за наявності). Права третіх осіб на майно (у разі його обтяження).

3.5. Заявка на проведення електронних торгів може складатися щонайменше з одного лоту.

3.6. На підставі відповідної заявки на проведення електронних торгів, Організатором на веб-сайті формується інформаційне повідомлення про лот електронних торгів, у якому зазначається вся інформація, передбачена цим Додатком. Якщо в заявці на проведення електронних торгів міститься розподіл майна по лотах, Організатор формує кілька інформаційних повідомлень за принципом один лот – одне інформаційне повідомлення.

3.7. Інформаційне повідомлення про електронні торги повинно містити:

1) загальну інформацію про електронні торги:

відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса);

– відомості про місце знаходження майна (фактична адреса зберігання майна, контакти осіб, які повинні забезпечувати демонстрацію майна);

– порядок оформлення участі в електронних торгах;

– дату внесення інформаційного повідомлення про електронні торги;

– строк підготовки до проведення електронних торгів;

– кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах;

– дату і час початку електронних торгів;

– дату і час закінчення електронних торгів (завершення подання цінових пропозицій);

– строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу);

2) інформацію про майно (лот):

– номер лота;

– вид майна;

– найменування майна;

– відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його склад, характеристики, опис, наявність дефектів;

– фотографічне зображення майна (за наявності);

– розмір гарантійного внеску;

– стартову ціну продажу; 

– мінімальну граничну ціну вартості лоту;

– крок зниження ціни лоту (виражений у відсотках %);

– крок електронних торгів;

– порядок ознайомлення з майном (фактична адреса знаходження, час для ознайомлення, контактні телефони чи електронна адреса).

Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот.

У разі відсутності у заявці на реалізацію інформації, яка може додатково зазначатися в інформаційному повідомленні, таке повідомлення формується без вказаної інформації.

Інформаційне повідомлення може містити також додаткову інформацію про майно.

3.8. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно (лот) зазначаються:

– марка;

– модель;

– рік випуску;

– об'єм двигуна;

– вид пального;

– пробіг;

– комплектація;

– колір;

– тип кузова;

– трансмісія;

– наявні дефекти;

– додаткові відомості (наявність/відсутність реєстраційних документів).

3.9. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно зазначаються:

– обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

– кількість і склад робочих місць;

– відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;

– основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі;

– додаткові відомості.

3.10. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно зазначаються:

– розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;

– план приміщення (за наявності);

– місце розташування;

– відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим і розмір);

– кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;

– кількість кімнат, площа кожної кімнати;

– інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;

– інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення.

3.11. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно зазначаються:

– розмір площі;

– план приміщень (за наявності);

– місце розташування;

– призначення об'єкта;

– встановлені обмеження;

– відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір);

– інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона є.

3.12. Якщо реалізації підлягає земельна ділянка, в інформації про майно зазначаються:

– місце розташування земельної ділянки;

– розмір земельної ділянки;

– правовий режим земельної ділянки;

– цільове призначення земельної ділянки;

– кадастровий номер земельної ділянки;

– обмеження на використання земельної ділянки (установлені на підставі містобудівних та - санітарних норм і правил, включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови);

– наявність комунікацій.

3.13. Якщо реалізації підлягає право вимоги за договорами, в інформаційному повідомленні зазначатися:

– вид договору;

– номер договору та дата його укладення;

– боржник (фізична або юридична особа);

– початкова вартість реалізації;

– якщо реалізується право вимоги за кредитним договором, обов'язково вказується наявність договорів забезпечення, та вказується вся надана Замовником інформація про такі договори.

3.14. Реалізації, шляхом проведення електронних торгів, може підлягати інше майно, яке може бути предметом цивільного обороту відповідно до законодавства України.

3.15. Заявка на проведення електронних торгів вважається прийнятою з моменту її надходження до Організатора, що підтверджується відповідною відміткою. Якщо заявка подавалася у електронному вигляді за допомогою засобів електронної пошти, така заявка вважається отриманою Організатором з моменту її фактичного надходження на електронну адресу Організатора. Організатор формує інформаційне повідомлення не пізніше як на 3 робочий день з моменту отримання належним чином оформленої заявки на проведення електронних торгів.

3.16. Інформація згідно з п. 3.8-3.13. цього Розділу надається Замовником у заявці на проведення електронних торгів. 

3.17. Організатор має право звертатися до Замовника із проханнями про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів, якщо інформації вказаної в такій заявці недостатньо для формування інформаційного повідомлення. Організатор має право звертатися до Замовника із проханням про роз'яснення змісту заявки на проведення електронних торгів. У разі ненадання відповіді на письмове прохання Організатора про внесення змін до заявки на проведення електронних торгів чи роз'яснення її змісту, Організатор має право не розміщувати інформаційне повідомлення до моменту отримання відповіді від Замовника. 

 

IV. Оголошення інформації про проведення електронних торів

 

4.1. Організатор може розміщувати оголошення про проведення електронних торгів на власному Веб-сайті. В одному оголошенні може міститися інформація про проведення декількох електронних торгів та інформація про декілька лотів.

4.2. Оголошення повинно містити:

– номер, назву лоту (лотів) та іншу потрібну інформацію про майно;

– початкову ціну продажу;

– дату і час проведення торгів (тривалість електронних торгів);

– адресу, номер телефону та час роботи Організатора;

– адресу Веб-сайту, на якому проводяться електронні торги.

 

V. Допуск осіб до участі в електронних торгах

 

5.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот, зобов’язана зареєструватися на Веб-сайті. З моменту реєстрації, така особа набуває статусу Користувача. З метою реєстрації через Веб-сайт потенційний учасник електронних торгів надає такі дані:

1) для фізичної особи:

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього);

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

– адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

– номер контактного телефону;

– логін і пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

– найменування юридичної особи;

– код за ЄДРПОУ;

– прізвище, ім'я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи;

– адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою та Організатором;

– номер контактного телефону уповноваженої особи;

– логін і пароль.

5.2. Веб-сайт автоматично завершує реєстрацію та надає особі відповідний доступ до інформаційних повідомлень про електронні торги. Після завершення реєстрації на Веб-сайті, Користувач повинен заповнити всі графи закладки „фінансові реквізити“, що знаходиться у розділі „профіль“ особистого кабінету користувача.

5.3. Для участі в електронних торгах Користувач подає заявку на участь в електронних торгах за кожним лотом окремо, сплачує гарантійний внесок на рахунок Організатора та виконує інші вимоги, визначені цими Правилами.

5.3.1. Учасниками електронних торгів, предметом яких є майно, щодо обороту якого встановлено обмеження, можуть бути виключно Користувачі, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи. Такі користувачі зобов'язані підтвердити свій статус на умовах, визначених в цих Правилах чи в Заявці на реалізацію майна Замовника.

5.4. Заявка на участь в електронних торгах подається Користувачем щодо кожного окремого лота через Веб-сайт в електронному вигляді, шляхом активування позначки “ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ”. Після подачі заявки на участь в електронних торгах користувач отримує можливість сформувати квитанцію на оплату гарантійного внеску.

5.5. Організатор забезпечує отримання згоди на обробку персональних даних зареєстрованих Учасників та відповідає за порушення законодавства про захист персональних даних.

5.6. Заявка про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в інформаційному повідомленні про проведення електронних торгів. Після завершення зазначеного терміну заявки Організатором не приймаються.

5.7. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно щодо обраного лота і не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами.

5.8. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер і фіксуються дата і час її подання.

5.9. Організатор забезпечує наявність у кожного зареєстрованого Учасника особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи.

5.10. Прийом заявок на участь в електронних торгах, якщо в договорі про співпрацю між Організатором та Замовником не вказано інше, починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за одну добу до початку електронних торгів. Організатор забезпечує допуск до електронних торгів усіх осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронних торгах, та стосовно яких надійшло підтвердження щодо сплати ними суми гарантійного внеску на рахунок Організатора, не пізніше ніж за одну годину до часу початку торгів, зазначеного в інформаційному повідомленні про електронні торги.

5.11. Організатор перевіряє виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до Учасника, надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора. 

5.12. У разі зазначення при реєстрації неправдивих відомостей, ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора, ненадання або надання не в повному обсязі документів, визначених в інформаційному повідомленні про електронні торги, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами чи Договором, Організатор не реєструє Користувача на участь в електронних торгах. Організатор також відмовляє у реєстрації користувачу, якщо він не підтвердив протягом часу вказаного в цих Правилах, що він згідно законодавства України може бути покупцем(власником) певного виду майна.

5.13. Організатор забезпечує відсутність втручання у процес реєстрації Учасників чи безпідставного зволікання із реєстрацією Учасників.

5.14. Сплата гарантійного внеску.

5.14.1.Розмір гарантійного внеску визначається Замовником та зазначається в інформаційному повідомленні про електронні торги. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту зарахування його на рахунок Організатора. 

5.14.2. Після подання Користувачем заявки на участь у електронних торгах, Організатор забезпечує можливість в автоматичному режимі формування рахунку з унікальними реквізитами. Користувач сплачує гарантійний внесок в будь-якій установі банку на підставі сформованого рахунку або безпосередньо на Веб-сайті, за допомогою платіжних систем, якщо функціонал Веб-сайту забезпечує таку можливість. Підтвердження сплати гарантійного внеску надсилається в особистий кабінет Учасника або на його електронну адресу.

5.14.3.Підстави та порядок повернення гарантійного внеску визначаються цими Правилами.

5.14.4. Учасникам припинених електронних торгів гарантійний внесок повертаєтся протягом 3 (трьох) банківських днів з дня припинення таких торгів, крім учасників які були визнані переможцем та не виконали протягом встановлених строків обов`язків встановлених в п. 7.5., 7.7. цього Порядку. 

5.15. Користувач має право в будь-який час, на його вимогу, ознайомитись із майном, що є предметом лоту, який виставлено на електронні торги. Ознайомлення із майном, демонстрація майна потенційним учасникам здійснюється Замовником, Організатор забезпечує при цьому лише контактні дані осіб, уповноважених Замовником на демонстрацію.

 

VІ. Проведення електронних торгів

 

6.1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів.

6.2. Після внесення заявки на проведення електронних торгів до Веб-сайту автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який визначається у договорі про співпрацю укладеному між Замовником і Виконавцем (додатках до договору). Електронні торги розпочинаються в день, і проводяться у строки, визначені в інформаційному повідомленні.

6.3. Протягом строку проведення електронних торгів відбувається автоматичне зниження стартової та кожної наступної ціни лоту відповідно до встановленого в інформаційному повідомленні кроку зниження ціни лоту. Зниження ціни відбувається до тих пір, поки не виявиться учасник, бажаючий укласти договір за ціною, не нижче граничної вартості. Вказаний учасник повинен зробити цінову пропозицію, рівну стартовій (актуальній) ціні лоту. Після цього торги переходять у режимі аукціону з підвищенням ціни (відповідно до правил, встановлених пунктами 6.4. - 6.11. розділу VІ) і подальше зменшення актуальної ціни припиняється.

6.4. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в цих правилах, електронні торги автоматично продовжуються на 30 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може тривати довше 24:00 год. того ж робочого дня.

6.5. Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення тридцятихвилинного часу їх продовження, але не довше часу, встановленого в абзаці першому цього пункту. 

6.6. Усі учасники, що були зареєстровані Організатором, мають он-лайн доступ до перебігу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції щодо лота. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція повинна бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція може бути подана учасником лише після перевищення його цінової пропозиції іншим учасником та повинна містити ціну, що на встановлений Організатором крок вища за попередню. Моментом подання цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент отримання цінової пропозиції. Зареєстрований учасник може у будь-який момент електронних торгів зробити відповідну цінову пропозицію. 

6.7. Кожен з Учасників електронних торгів має можливість під час їх проведення на будь-якому етапі вказати через Веб-сайт особливу ставку купівлі лота.

6.7.1. Особлива ставка може бути подана Учасником на будь-якому етапі торгів незалежно від їх перебігу та кроку торгів на будь-яку суму, але не нижчу від стартової.

6.7.2. Кожен Учасник може подати особливу ставку один раз під час одних торгів.

6.7.3. У випадку, коли Учасником було подано цінові пропозиції під час торгів, особлива ставка повинна бути вища, ніж його максимальна цінова пропозиція.

6.7.4. У випадку, коли Учасником під час торгів було перевищено його власну особливу ставку, така особлива ставка анулюється та не береться до уваги при визначенні переможця.

6.7.5. Особлива ставка не може бути рівною вже вказаній особливій ставці іншого Учасника чи кроку електронних торгів.

6.7.6. Після подання особливої ставки Учасник може подавати інші цінові пропозиції.

6.7.7. Факт подання особливої ставки будь-яким з Учасників відображається в інформації про перебіг торгів, що доступна усім зареєстрованим Учасникам.

6.7.8. Розмір поданої особливої ставки відображається в інформації про перебіг торгів після її перевищення ціновою пропозицією, зробленою при звичайному перебігу торгів.

6.8. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із Учасників наступної цінової пропозиції або подання Учасником особливої ставки покупки лота.

6.9. Переможцем електронних торгів визнається Учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із Учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших Учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною.

6.10. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися. У такому випадку, гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 3 (трьох) банківських днів з визнання електронних торгів такими, що не відбулися.

Організатор забезпечує постійний та відкритий доступ Спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів.

У разі, якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Виконавець здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна. Якщо суми гарантійного внеску недостатньо для сплати винагороди Організатору, Переможець повинен сплатити розмір додаткової винагороди.

 

VIІ. Оформлення результатів електронних торгів

 

7.1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Веб-сайт автоматично формує та розміщує протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація:

– номер лоту;

– назва та опис лоту;

– умови проведення електронних торгів;

– учасники електронних торгів;

– початкова ціна продажу;

– хід проведення електронних торгів;

  переможець торгів та його цінова пропозиція;

– унікальний номер переможця;

– сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі вказується розмір винагороди та розмір додаткової винагороди Організатора;

– банківські реквізити Замовника та Організатора на які мають бути перераховані кошти за придбане майно.

7.2. Веб-сайт у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний персоніфікований протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця.

7.2.1. У персоніфікованому протоколі, крім інформації вказаної у п. 6.1. цих Правил зазначається прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання та номер контактного телефону. У разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса та номер контактного телефону.

7.3. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава.

7.4. До протоколу/персоніфікованого протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості.

7.5. Переможець торгів протягом 5 (п’яти) банківських днів із дня, наступного після закінчення електронних торгів, якщо інший строк не встановлено Договором про співпрацю між Замовником та Організатором, зобов’язаний:

– підписати (за допомогою власноручного або електронного підпису) персоніфікований протокол та надати (надіслати) його Організатору;

– перерахувати розмір додаткової винагороди Організатору на розрахунковий рахунок вказаний в протоколі.

7.5.1. Підписаний переможцем оригінал такого протоколу Організатор, протягом 3-х робочих днів після надходження на його рахунок розміру додаткової винагороди Організатора (за її наявності) та за умови надходження на поштову адресу Організатора такого протоколу (у разі відсутності додаткової винагороди Організатора), підписує його та надає чи надсилає поштовим відправленням Замовнику.

7.5.2. Підписаний переможцем оригінал такого протоколу Організатор, протягом 3-х робочих днів після надходження на його рахунок розміру додаткової винагороди Організатора (за її наявності) та за умови надходження на поштову (електронну) адресу Організатора такого протоколу (у разі відсутності додаткової винагороди Організатора), підписує його та надає чи надсилає Замовнику.

7.6. Організатор за запитом на пошту або електронну адресу (sales@setam.net.ua)  надсилає Замовнику протокол електронних торгів, які не відбулися.

7.7. Переможець торгів протягом 5 (п’яти) банківських днів із дня, наступного після вчинення дій передбачених п.7.5. цього Розділу, якщо інший строк не встановлено Договором про співпрацю між Замовником та Організатором, зобов’язаний:

перерахувати кошти за придбане майно, на розрахунковий рахунок Замовника вказаний в протоколі.

7.7.1. Замовник та Переможець укладають договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги/факторингу протягом 10 робочих днів із дня, наступного після закінчення електронних торгів, якщо інший строк не встановлено Договором про співпрацю між Замовником та Організатором, за умови надходження до Замовника підписаного зі сторони Переможця та Організатора протоколу проведення електронних торгів, що підтверджує надходження на рахунок Організатора розміру додаткової винагороди (за її наявності) та повного розрахунку Переможця із Замовником. 

7.8. Винагорода Організатора за проведення електронних торгів може вираховуватися (утримуватися) з гарантійного внеску переможця торгів. Винагорода Організатора не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити Замовнику. При цьому, зобов’язання переможця торгів щодо оплати придбаного майна (лоту) перед Замовником збільшується на суму винагороди Організатора. Залишок гарантійного внеску перераховується Організатором на рахунок Замовника, якщо інше не передбачено Договором.

7.9. Винагорода Організатору встановлюється у відсотковому відношенні до ціни продажу лота.

Розмір винагороди Організатору залежить від кінцевої суми реалізованого майна та визначається в Договорі про співпрацю між Організатором та Замовником. Розрахунок розміру винагороди зазначається в інформаційному повідомленні у розділі “порядок та умови”.

7.10. У разі відмови переможця торгів з будь-яких причин від виконання дій вказаних у п. 7.5. - 7.7. цього Порядку, така відмова чи невиконання фіксуються та результати таких електронних торгів підлягають перевизначенню Організатором. Лот, по якому здійснюється перевизначення переможця, за погодженням із Замовником, може виставлятися на повторні торги, лише в разі невиконання дій вказаних у пункті 7.5. - 7.7. всіма Учасниками, які подавали цінові пропозиції. У подальшому Організатор має право не допускати таких Учасників до участі в наступних торгах. У разі відмови переможця від виконання дій вказаних у п. 7.5. - 7.7. цього Порядку протягом встановлених строків – гарантійний внесок йому не повертається і вважається винагородою Організатора, якщо договором про співпрацю між Організатором і Замовником не вказано інше. Замовник негайно надає Організатору інформацію про дотримання строків виконання чи відмову від виконання переможцем дій вказаних у п. 7.5. - 7.7. цього Порядку.

7.11. Учасник торгів, який подавав цінову пропозицію, але не був оголошений переможцем, у разі відмови переможця торгів від придбання майна, визначається переможцем у порядку перевизначення найвищої ціни без проведення повторних торгів.

7.12. Повернення сплачених гарантійних внесків Учасникам торгів, що не перемогли в електронних торгах, здійснюється Організатором протягом 3 (трьох) банківських днів із дня виконання переможцем дій визначених в п. 7.5., 7.7. цих Правил. У випадку зазначення в заявці про участь в електронних торгах або під час реєстрації неповної інформації про банківські реквізити, Організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.

7.12.1. Повернення сплачених гарантійних внесків Учасникам торгів, які не подавали цінових пропозицій,  здійснюється протягом 3 (трьох) календарних днів з дня формування протоколу проведення електронних торгів.

7.13. Гарантійний внесок не повертається учаснику торгів і використовується в порядку визначеному цими Правилами, або договором укладеним між Замовником та Виконавцем у випадку:

–відмови переможця торгів від укладення договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги/факторингу;

– не здійснення оплати за майно;

– не підписання персоніфікованого протоколу електронних торгів протягом строку, визначеного цими Правилами.

7.14. Персоніфікований протокол про результати проведення електронних торгів із визначенням переможця є підставою для укладення договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги/факторингу між Замовником та Учасником торгів (переможцем електронних торгів). Право власності на об’єкт продажу переходить до Переможця у разі належного виконання умов цих Правил.

7.15. Замовник має право у будь-який час припинити електронні торги та зняти майно з реалізації, на умовах передбачених Договором про співпрацю між Замовником та Організатором.

7.16. Під час дії правового режиму воєнного стану Замовник має право у будь-який час припинити електронні торги та зняти майно з реалізації, шляхом направлення на поштову або електронну адресу Організатора відповідне рішення Замовника про припинення електронних торгів підписане власноручним або електронним підписом Замовника (представника Замовника).

Учасникам припинених електронних торгів повертаються гарантійні внески протягом строків встановлених цим Порядком, крім учасників які були визнані переможцем та не виконали протягом встановлених строків обов`язків встановлених в п.7.5. та п. 7.7. цього Порядку.

 

VIII. Вирішення спорів

 

8.1. Спори, пов`язані із проведенням електронних торгів, вирішуються в судовому порядку.