До уваги державних та приватних виконавців, учасників виконавчого провадження та учасників електронних торгів!  Особливості перевизначення переможців під час реалізації предмета іпотеки - Фото

Відповідно до ч. 8 ст. 45 Закону України “Про іпотеку”, якщо переможець прилюдних торгів відмовився від підписання протоколу, наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, але не нижчу за початкову ціну продажу, оголошується переможцем прилюдних торгів. За його відсутності або відмови прилюдні торги оголошуються такими, що не відбулися.

Якщо покупець не внесе всієї належної до сплати суми в десятиденний строк, гарантійний внесок йому не повертається, а наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, не нижчу за початкову ціну продажу, оголошується переможцем прилюдних торгів. За його відсутності або відмови прилюдні торги оголошуються такими, що не відбулися (ч. 3 ст. 46 Закону України “Про іпотеку”).

Для тлумачення вказаної норми необхідно застосовувати судову практику, так, Верховний Суд у постанові від 18 жовтня 2018 року у справі № 903/145/18 зазначив: “...оголошення переможцем прилюдних торгів третього і послідуючого учасників прилюдних торгів є порушенням порядку проведення торгів і такі дії не відповідають вимогам частини третьої статті 46 Закону України "Про іпотеку" (аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 28.02.2018 зі справи № 463/6465/14).

З огляду на викладене суди попередніх інстанцій, встановивши, що перший та другий учасники торгів, які запропонували найвищу ціну під час торгів і, в порядку черговості, були оголошені переможцями торгів, не внесли належної до сплати суми за майно, яке було предметом торгів; всупереч приписів частини третьої статті 46 Закону України "Про іпотеку" та Порядку організатором торгів такі торги не були визнані такими, що не відбулися, натомість в подальшому переможцем оспорюваних торгів було визнано п'ятого учасника торгів, - дійшли обґрунтованого висновку про те, що такі дії порушують порядок проведення торгів і не відповідають приписам частини третьої статті 46 Закону України "Про іпотеку" та Порядку.

Отже, Верховний Суд розуміє положення ч. 8 ст. 45 Закону України “Про іпотеку” в статичному вигляді, та вважає визначення переможцем третього та наступних учасників порушенням вимог Закону України «Про іпотеку».

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» - «5. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. 6. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.»

Згідно вимог ч. 4 ст. 263 ЦПК - «4. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.»

Відповідно до ч. 4 ст. 236 ГПК - «4. При виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.»

Таким чином, у зв’язку з сформованою судовою практикою, у разі якщо учасники з першою та другою за розмірами ціновими пропозиціями не вчинили всі дії, які необхідно вчинити переможцю, такі електронні торги переводяться у статус «торги не відбулися».