Інформація щодо переліку Операторів розміщується на офіційному веб-сайті Організатора й оновлюється ними протягом трьох робочих днів з дня підключення електронного торгового майданчика до Системи або його відключення від Системи.

Перелік Операторів системи електронних торгів:

1. ДП "СЕТАМ"